...

Guvernul a aprobat avizul pentru modificarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător

Elena Mudrâi

 Documentul propune deținătorilor de patentă să desfășoare activitate independentă cu următoarele drepturi: pentru o perioadă nelimitată de timp, comparativ cu până la un an în varianta actuală; înregistrarea să fie efectuată printr-o notificare la primăria localității și înregistrare la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat prin depunerea unei cereri; plafonul de venituri din vânzări să fie ridicat de două ori, până la 600 mii de lei anual; taxarea să fie de 1% din venitul din vânzări, dar nu mai puțin de 3000 de lei anual; scutirea de plata taxelor locale (taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru unitățile comerciale/prestări servicii).

Pe lângă aceste modificări, se mai propune ca în cazul activității independente, antreprenorii să aibă dreptul la import; comerț atât cu amănuntul, cât și cu ridicata; obligativitatea utilizării mașinii de casă și control cu memorie fiscală, dar costul acestora se deduce din mărimea impozitului spre achitare, precum și oferirea dreptului de a activa oriunde, cu condiția  notificării la primăria localității (locul solicitat este permis prin regulamentul consiliului local de desfășurare a comerțului în teritoriu).

Potrivit avizului, regimul respectiv de impozitare va fi inclus în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2017, iar trecerea de la activitatea de comerț în bază de patentă la noul regim de impozitare a persoanelor fizice, care practică comerțul prin înregistrare ca întreprinzător individual va permite promovarea unei politici echitabile pentru operatorii pieței prin prisma protecției drepturilor consumatorilor.

Până la elaborarea proiectului definitivat al avizului, Ministerul Economiei a organizat mai multe discuții publice la acest subiect: Institutul Național de Cercetări Economice de pe lângă Academia de Științe a Moldovei a prezentat studiul „Activitatea economică în bază de patentă: analiza de țară și bunele practici internaționale”, au fost organizate ședințe de lucru cu participarea reprezentanților instituțiilor guvernamentale, Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, asociațiilor de business și și Asociației Micului Business din Moldova.

 Reamintim că patentarii  au organizat două proteste în fața Guvernului. Ieri, reprezentanții Asociației Micului Business au declarat că refuză să ducă tratative cu Guvernul și insistă în continuare ca autoritățile să le îndeplinească solicitările lor de a le fi păstrat dreptul de a activa în bază de patentă, care ar urma să fie anulat din 1 ianuarie 2017.