...

Guvernul a aprobat proiectul de lege care va facilita activitatea antreprenorilor

Elena Mudrâi

 Amendamentele legislative simplifică procesul de raportare financiară şi statistică prin lansarea unei platforme unice de raportare, gestionată de către Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, în loc să prezinte cinci rapoarte către trei instituţii, în diferite perioade de timp, agenţii economici vor prezenta datele incluse în raportul FSIC16 unei singure instituţii, până pe data de 25 a fiecărei luni.

Rapoartele privind plăţile salariale, impozitele aferente şi unele aspecte privind relaţiile de muncă vizate sunt: Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din aceasta; Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii; Declaraţia persoanei asigurate, inclusiv forma REV-2; Raportul privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi Formularul 2-03/l. În prezent, acestea se transmit periodic Serviciului Fiscal de Stat, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi respectiv Casei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Totodată, iniţiativa legislativă introduce reguli unice pentru prezentarea raportului, stabileşte modul de aplicare a eventualelor sancţiuni pentru neprezentarea la timp a acestora, precum şi posibilităţile de corectare a rapoartelor precedente. Noile norme urmează să intre în vigoare din 1 ianuarie 2017.

 Proiectul de lege a fost elaborat de către Ministerul Economiei, cu suportul proiectului BRITE, la iniţiativa membrilor Consiliului Economic al prim-ministrului.

Documentul urmează să fie prezentat Parlamentului pentru examinare.