lei moldovenești

IMPORTANT! Ce măsuri au fost luate de stat pentru susținerea agenților economici în contextul pandemiei de coronavirus

Corina Bezer

1. Statul scutește integral, pe perioada stării de urgență, de impozitele și taxele pe salariul plătit angajaților în șomaj tehnic, pe agenții economici, care au fost nevoiți să-și sisteze activitatea, urmare a restricțiilor antiepidemice impuse de autorități. Mecanismul de scutire presupune rambursarea imediată din Bugetul de Stat a plăților aferente impozitării salariilor efectuate de agenții economici în BASS, FAOAM și Bugetele Locale. Prin acest mecanism, asigurăm sustenabilitatea acestor 3 bugete, dar și rambursăm businessului circa 43% din cheltuielile aferente salariului.

Pentru agenții economici din celelalte ramuri, statul rambursează 60% din volumul impozitelor aferente plăților salariale, conform aceluiași mecanism.

Serviciul Fiscal de Stat va prezenta în scurt timp informația detaliată privind acțiunile practice, care urmează a fi întreprinse de agenții economici pentru a primi din BS banii respectivi.

2. Prin suplimentarea esențială (triplarea) ”fondului de șomaj”, statul va susține cetățenii apți de muncă, care temporar au rămas fără serviciu. Pentru persoanele eligibile pentru aceste plăți conform legislației actuale se vor plăti îndemnizațiile de șomaj conform procedurilor în vigoare, dar mărimea acestora nu va fi mai mică decăt salariul minim garantat pentru sectorul real (2775 lei pentru anul 2020).

Totodată, pentru persoanele, care conform legislației actuale nu pot beneficia de aceste îndemnizații, statul își asumă angajamentul să achite îndemnizațiile respective de șomaj în mărimea salariului minim garantat de 2775 lei. De această îndemnizație pot beneficia, bineînțeles, și cetățenii noștri, care au revenit de peste hotare și sunt în căutarea unui loc de muncă.

Pentru a beneficia de aceste plăți persoanele fără loc de muncă urmează să se adreseze la oficiile Agenției Ocupării Forței de Muncă.

3. Pentru persoanele din diasporă, care au revenit în țară și doresc să activeze/investească în sectorul agrar, statul va oferi suport financiar prin intermediul AIPA. Pentru aceste scopuri Fondul de subvenționare în agricultură urmează a fi suplimentat cu 50 mln.lei

Săptămâna viitoare, după consultări cu reprezentanții businessului, vom veni cu al 3-lea pachet de măsuri de susținere a economiei țării.

Totodată, avem deplina înțelegere din partea partenerilor noștri din asociațiile de business, că măsurile întreprinse de stat trebuie să asigure și sustenabilitatea sistemului bugetar și financiar al țării. Nu se va implementa nici o măsură, care ar atenta la stabilitatea acestui sistem. Avem o opinie solidară cu oamenii de afaceri – populismul ieftin nu are nimic cu interesele economiei țării.

Reamintesc, că pînă la acest moment au fost aprobate și se implementează următoarele măsuri în suportul cetățenilor și economiei:

– amânarea achitării impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător aferent primului trimestru al anului 2020, pentru perioada de pînă la data de 25 iunie 2020;

– amânarea până la 25 aprilie 2020 a declarării și achitării impozitului pe venit pentru anul 2019 de către (1) întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier), neplătitori de TVA, cu pînă la 3 salariați și de către (2) agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (regimul IVAO);

– reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA, începând cu 1 mai 2020;

– introducerea moratoriului asupra tuturor controalelor de stat pînă la data de 1 iunie 2020. În caz de extindere a Stării de urgență, acest termen va fi prelungit;

– prelungirea cu 30 de zile a termenului de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale sau de examinare a contestațiilor fiscale și vamale care a survenit în perioada stării de urgențe declarate;

– suspendarea pe perioada stării de urgențe declarate, a vizitelor fiscale;

– anularea obligativității efectuării auditului obligatoriu al situaților financiare individuale pentru anul 2019, cu excepția entităților de interes public;

– oferirea posibilității băncilor comerciale și instituțiilor de creditare nebancară de a reeșalona creditele ipotecare pentru persoanele fizice și juridice;

– măsuri adiționale de stimulare a băncilor comerciale pentru a oferi credite economiei și cetățenilor la condiții mai avantajoase, inclusiv prin revederea spre diminuare a ratei de bază;

De asemenea, pentru suport 24/24 pentru business, Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat (080001525) oferă suport consultativ cetăenilor și businessului.