PIB-ul în scădere

PIB-ul Republicii Moldova este în scădere

Corina Bezer

La diminuarea  PIB în anul 2015, raportat la anul 2014 au contribuit activităţile:

  1. Agricultură, silvicultură şi pescuit (-1,7%), cu o pondere de 11,7% la formarea PIB şi cu o diminuare a valorii adăugate brute (VAB) cu 13,4%;
  2. Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; activităţi de cazare şi alimentaţie publică (-0,1%), cu o pondere de 19,8% la formarea PIB şi cu o diminuare a VAB cu 0,5%;
  3. Administraţia publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (-0,2%) cu o pondere de 14,2% la formarea PIB şi cu o diminuare a VAB cu 1,4%.

Totodată, volumul impozitelor pe produse colectat la Bugetul public naţional s-a redus cu 1,1% în raport cu anul anterior, contribuind negativ (-0,2%) asupra dinamicii PIB.

O contribuţie pozitivă asupra indicelui volumului fizic al PIB  a avut-o exportul net (+4,3%), consecinţă a creşterii cu 2,3% a volumului exporturilor de mărfuri şi servicii corelată cu diminuarea volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 4,3%.