Republica Moldova - România

Proiectul “Infrastructura transfrontalieră” – Sistem modern de comunicații între Republica Moldova și România

Corina Bezer

Obiectivul principal al proiectului se definește prin furnizarea, serviciilor moderne în zona eligibilă de pe teritoriul R. Moldova și României, iar grupurile-ţintă sunt reprezentate de serviciile pentru situaţii de urgenţă, poliţia, autorităţile publice locale, populaţia, staţiile de cale ferată, dar şi alte instituţii şi entităţi ale statului.

Principalele ramificații ale magistralei de radiorelee sunt amplasate pe segmentul Giurgiuleşti – Chişinău și segmentul Chișinău – Palanca. Locaţiile stabilite pentru traseul magistralei sunt situate atât la sediul MAI, cât şi pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. 

Echipamentele din cadrul magistralei de radiorelee sunt dotate cu utilaje și procedee moderne atât la capitolul echipament radio, cât și la cel ce vizează echipamentele de telecomunicații și transport de date.

Proiectul „Cross border infrastructure”, MIS ETC 981, va avea un impact pozitiv asupra creşterii eficienţei de cooperate în zona transfrontalieră, va spori interacţiunea autorităţilor publice din cele trei state în cazul unor calamităţi ori situaţii de urgenţă, precum și optimizarea riscurilor şi eficientizarea reacţionărilor prompte, precum și depășirea situațiilor excepționale. 

Totodată, se va ridica nivelul de schimb securizat de informaţii pe segmentul public, facilitând accesul populaţiei la informaţie şi servicii publice. Nu în ultimul rând, proiectul va  influenţa pozitiv dezvoltarea regională și potențialul economic din zona eligibilă.  

Autoritățile publice din R. Moldova și România au format un sistem integrat de comunicații comun ce va permite schimbul de informații între autoritățile centrale și cele locale din fiecare țară. 

Costul total al proiectului este de 5 225 000 Euro, iar realizarea acestuia vine să demonstreze bunele practici și exemple relevante ale impactului Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.