Drapelul RM

Republica Moldova va accesa credite de 20 mln lei pentru modernizarea serviciilor guvernamentale

Joi, 11 ianuarie 2018, 17:33

Cabinetul de miniștri a aprobat și propune spre ratificare Parlamentului două acorduri de finanțare, unul cu Asociația Internaţională pentru Dezvoltare și altul cu Banca Internaţională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (ambele instituții fac parte din grupul Băncii Mondiale), în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”.

Cele două acorduri prevăd accesarea de către Moldova a unui credit în mărime de 10,9 mln de Drepturi Speciale de Tragere (echivalentul a 15 mln dolari SUA) oferit de AID și a unui împrumut de 5 mln dolari SUA din partea BIRD pentru a asista Guvernul în implementarea proiectului nominalizat. Acordurile au fost semnate la Chişinău la 28 noiembrie 2017, iar implementarea proiectului este prevăzută până pe 30 iunie 2023. Termenul de valabilitate a acordurilor  constituie 20 de ani de la data semnării.

Potrivit autorităților, Republica Moldova a înregistrat progrese atât în ceea ce priveşte reforma administraţiei publice, cât şi pe dimensiunea modernizării sectorului public. Pentru a impulsiona, în mod special, activitățile de modernizare a serviciilor publice responsabile de prestarea cărora sunt autorităţile administraţiei publice centrale, Guvernul a solicitat suportul Băncii Mondiale pentru un amplu exerciţiu de transformare calitativă, dar şi cantitativă a serviciilor publice.

Conform unor estimări preliminare, implementarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” va contribui la reducerea în medie cu 25 la sută a timpului necesar prestării unui set de minimum 21 de servicii publice. În cadrul modernizării serviciilor publice, va fi aplicată Metodologia de reinginerie a serviciilor publice, care va include analiza cost-beneficiu a reingineriei şi digitizării. Acest document metodologic este prevăzut să fie elaborat în procesul de realizare a proiectului.