Drapelul RM

Republica Moldova va accesa credite de 20 mln lei pentru modernizarea serviciilor guvernamentale

Corina Bezer

Cele două acorduri prevăd accesarea de către Moldova a unui credit în mărime de 10,9 mln de Drepturi Speciale de Tragere (echivalentul a 15 mln dolari SUA) oferit de AID și a unui împrumut de 5 mln dolari SUA din partea BIRD pentru a asista Guvernul în implementarea proiectului nominalizat. Acordurile au fost semnate la Chişinău la 28 noiembrie 2017, iar implementarea proiectului este prevăzută până pe 30 iunie 2023. Termenul de valabilitate a acordurilor  constituie 20 de ani de la data semnării.

Potrivit autorităților, Republica Moldova a înregistrat progrese atât în ceea ce priveşte reforma administraţiei publice, cât şi pe dimensiunea modernizării sectorului public. Pentru a impulsiona, în mod special, activitățile de modernizare a serviciilor publice responsabile de prestarea cărora sunt autorităţile administraţiei publice centrale, Guvernul a solicitat suportul Băncii Mondiale pentru un amplu exerciţiu de transformare calitativă, dar şi cantitativă a serviciilor publice.

Conform unor estimări preliminare, implementarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” va contribui la reducerea în medie cu 25 la sută a timpului necesar prestării unui set de minimum 21 de servicii publice. În cadrul modernizării serviciilor publice, va fi aplicată Metodologia de reinginerie a serviciilor publice, care va include analiza cost-beneficiu a reingineriei şi digitizării. Acest document metodologic este prevăzut să fie elaborat în procesul de realizare a proiectului.