BNR

Sistemul bancar românesc a depășit media UE la mai mulţi indicatori economici

Corina Bezer

Astfel, indicatorul de profitabilitate ROE a urcat cu 5,6 puncte în ultimul trimestru al anului trecut, de la 7,6% la 13,2%, situându-se în cel mai bun interval de prudenţă în tabloul de risc.

Indicatorii sunt grupaţi pe patru categorii: solvabilitate, calitatea activelor, profitabilitate şi structura bilanţului. Fiecare indicator este evaluat în raport cu trei intervale de prudenţă, valoarea acestuia putând astfel să fie considerată foarte bună, intermediară sau deficitară în funcţie de intervalul valoric căruia îi aparţine.

Datele din tabloul de risc pentru sistemul banca românesc arată că marea parte a indicatorilor se încadrează în cel mai bun interval de prudenţă, atât la septembrie 2015, cât şi la decembrie 2015, performanţa fiind superioară mediei europene care se încadrează la „intermediar” cu aproape toţi indicatorii.

Structura bilanţieră este echilibrată şi respectă cele mai bune strandarde atât în ceea ce priveşte raportul dintre credite şi depozite, cât şi cel dintre total datorii şi capitaluri proprii.

Indicatorii de solvabilitate, deşi uşor ajustaţi spre finele anului 2015, îşi păstrează un nivel ridicat, aferent celui mai bun interval de prudenţă.