...

Tema reformării sistemului de cercetare și inovare a fost discutată la Guvern

Elena Mudrâi

Premierul și-a exprimat convingerea că modernizarea sistemului cercetării și inovării este cea mai potrivită cale de dezvoltare a Republicii Moldova, ca stat mic, atât după numarul populației, cât și după dimensiunile teritoriale.

„Dezvoltarea economică bazată pe inovare ne va permite să utilizăm la maxim potențialul uman de care dispunem. Economia țării trebuie să producă valoare adaugată prin cercetare și inovare și acum este momentul potrivit pentru reforma acestui sector, care trebuie să meargă în paralel și în sinergie cu reforma administrației publice, inițiată deja de Guvern”, a menționat Pavel Filip. 

Echipa de experți internaționali, condusă de Krzysztof Gulda, a prezentat șefului Executivului rezultatele studiului privind sistemul de cercetare și inovare din Republica Moldova venind cu un șir de propuneri de îmbunatațire a funcționalitații și integrării acestuia în circuitul economic. Raportul prezentat conține șapte propuneri strategice privind modificarea politicilor promovate de Guvern și 24 de recomandări operaționale de reformare a sistemului, pentru a-l face mai performant. 

Printre propunerile înaintate se regăsește și necesitatea creării unei entități, responsabilă de finanțarea cercetării și inovării. Potrivit studiului, aceasta trebuie sa fie independentă în activitate, transparentă și eficientă, iar toate resursele financiare destinate sectorului de inovare să fie concentrate si repartizate prin intermediul noii structuri. Totodata, experții europeni consideră necesară eliminarea barierelor și instituirea unor stimulente pentru participarea businessului în sfera cercetării și inovării, precum și valorificarea potențialului științific al diasporei, motivarea tinerelor talente pentru cariera științifică. 

Dialogul a vizat, de asemenea, modelul optim de organizare a sistemului de cercetare și inovare, precum și identificarea instituției care dispune de capacitațile necesare pentru dezvoltarea de  politici și asigurarea unui leadership eficient. În acest sens, reprezentanții Comisiei Europene au subliniat că nu există un model ideal, care poate fi preluat. Statele membre ale Uniunii Europene au implementat diverse formule organizatorice, important este să fie definit un scop al reformei, să fie realizată o delimitare clară a atribuțiilor fiecărei instituții, din cadrul noii formule organizatorice a sistemului de cercetare și inovare, dar și alocate resursele necesare, inclusiv cele financiare. 

Grupul de  experți ai Comisiei Europene, din cadrul Programului „Facilitați de Suport pentru Politici” Horizon 2020 (H2020 PSF), au analizat, în perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016, funcționarea și organizarea actuală a sistemului de cercetare și inovare din Republica Moldova și au propus o Foaie de parcurs pentru elaborarea și implementarea reformei orientate spre sporirea calității investițiilor în cercetare și inovare, îmbunătățirea politicilor și administrării sistemului național. Echipa de experți este formată din specialiști din Polonia, Grecia, Austria, România și Olanda.