Promo Lex

Asociația Promo-LEX: Comisia Electorală Centrală a încălcat propriul regulament

Corina Bezer

Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi cel de-al doilea raport al Misiunii de Observare a Alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie. Pavel Pos­tică, șeful Misiu­nii de Obser­vare Promo-LEX a declarat că membrii Comisiei Electorale Centrale au încălcat propria hotărâre în ceea ce privește ordinea și depunerea actelor pentru înregistrare, favorizând indirect candidatul din partea Partidului Democrat, Marian Lupu. 

„Prin înregistrarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Marian Lupu, în data de 3 septembrie, Comisia Electorală Centrală și-a încălcat propria hotărâre în ceea ce privește ordinea și modalitatea depunerii actelor necesare pentru înregistrare, a declarat Pavel Postică, șeful Misiunii de Observare Promo-LEX.”

Promo-LEX a mai constatat izolarea alegătorilor din Transnistria, care nu pot susține vreun candidat, pentru că semnăturile lor nu vor putea fi validate de către vreo administrație publică locală. 

„Cu regret, Comisia Electorală Centrală continuă practica de a se eschiva de la realizarea obligației pozitive de constituire a organelor electorale de nivelul 2, consiliilor electorale de circumscripție pentru regiunea transnistreană și municipiul Bender”, a precizat Pavel Postică.

În acest an au fost acreditați 362 de observatori naționali, iar în comparație cu alegerile precedente, vor fi prezenți mult mai puțini observatori internaționali. 
Totodată, misiunea de observare Promo-LEX a recomandat Comisiei Electorale Centrale să publice devizul de cheltuieli pentru alegerile prezidențiale, întrucât partidele politice se eschivează în declararea cheltuielilor pentru campania electorală. 
Astfel, trei grupuri de inițiativă care au prezentat la Comisia Electorală Centrală listele de subscripție, au declarat în rapoartele financiare totalizatoare cheltuieli mai mici decât cele estimate sau au depus declarații precum că nu au avut cheltuieli.
 

 „Dacă vorbim de Partidul Popular European, ar fi trebuit să declare cheltuieli de 28 555 lei, pe când au declarat doar 3409 lei. Grupul de inițiativă din partea Partidului Liberal, ar fi trebuit să declare cheltuieli de circa 24 999 lei, dar au declarat 0 lei. Dacă vorbim de Platforma Demnitate și Adevăr, ar fi trebuit să declare 31 646 lei, dar au declarat cheltuieli de 450 de lei, a mai declarat Pavel Postică.”

Precizăm că la momentul actual, au fost înregistrate la Comisia Electorală Centrale 24 de grupuri de inițiativă. Printre candidații electorali se numără și cei care militează pentru Unirea Republicii Moldova cu România.