Defrişări

Ce nereguli a descoperit Ministrul Mediului la întreprinderile silvice din subordinea Agenţiei „Moldsilva”

Corina Bezer

Am ales această destinaţie de debut graţie multiplelor sesizări parvenite de la cetăţenii din partea locului, în care erau descrise acţiunile penale ale responsabililor din teritoriu. În mod evident, vizita noastră a fost una neaşteptată pentru conducătorii şi angajaţii Hânceşti-Silva, mai ales că destinaţia grupului nostru de lucru a fost necunoscută chiar şi pentru majoritatea membrilor grupului.
Ajunşi la punctul de instructaj — cantonul nr. 6 al ocolului silvic Mereşeni —, am surprins o dezordine şi lipsă totală de spirit gospodăresc care ne-a prevestit, în mare măsură, dezastrul pe care urma să-l descoperim în adâncul pădurii, a declarat ministrul pe o reţea de socializare. 

Chiar în prima parcelă au fost  descoperite o mulţime de urme ale defrişărilor ilegale — rădăcinile copacilor tăiaţi în afara numărului fiind ascunse sub un strat de pământ, astfel că lângă trunchiurile de copaci retezaţi legal se ascundea încă o pădure de „cioate” ale copacilor tăiaţi ilegal şi necontabilizaţi nicăieri. 

Defrişare

Trebuie să recunosc că, deşi eram pregătit, am fost consternat de amploarea fenomenului infracţional desfăşurat în fondul forestier şi de barbarismul actorilor implicaţi în tăierile silvice.  Un alt exemplu de primitivism infracţional descoperită de noi în acest ocol silvic este arderea buturugilor copacilor tăiaţi ilegal — pentru a ascunde urmele activităţilor sale şi pentru a distruge orice pistă, făptaşii au dat foc trunchiurilor de copaci, astfel că, deseori, rămânea doar amprenta unui copac (şi sârmele din anvelopele folosite pentru a întreţine arderea). Sub fiecare rug descoperit se ascundea un rest de copac.
Apropo, preţul unui copac tăiat în această parcelă este în jur de 700–1000 de lei, iar noi am descoperit doar într-un singur lot peste 150 de copaci defrişaţi ilicit, cu un prejudiciu de cel puţin 100–150 mii de lei. Sunt convins, însă, că din cauza condiţiilor naturale, cu mult mai mulţi copaci tăiaţi ilegal au rămas nedescoperiți de noi şi vor face obiectul unui control specializat al silvicultorilor.

Inspecţie

În toamna anului 2015 Inspecția Ecologică Hâncești, Garda forestieră din cadrul Moldsilva și reprezentanți ai Direcției floră și faună a Inspectoratului Ecologic de Stat au verificat respectarea cadrului normativ la tăierile din loturile menţionate. Toţi, fără excepţie, au constatat lipsa de abateri substanţiale, fapt care ne duce cu gândul la o complicitate ascunsă a multor funcţionari, inclusiv cu rang înalt, din cadrul instituţiilor subordonate.
În urma controlului inopinat, Ministrul a solicitat prezenţa organelor de drept şi, la scurt timp, la faţa locului au ajuns Procurorul adjunct al raionul Hânceşti şi comisarului raional, însoţiţi de grupul operativ de serviciu, care au documentat fărădelegile descoperite, pentru pornirea unei cauze penale.

Control

În continuare, împreună cu reprezentanţii organelor de drept, am inspectat şi alte sectoare de pădure, unde am constatat, cu regret, abateri la fel de grave. Spre exemplu, am cercetat câteva loturi defrişate acum câţiva ani în care după tăieri, conform documentelor justificative, au fost plantaţi stejari. Surpriză însă, după 3-4 ani — nici urmă de stejar. În acest caz prejudiciul urmează a fi stabilit ulterior, în baza actelor de însoţire.
Concomitent cu scoaterea la iveală a neregulilor din fondurile tăiate în anii precedenţi, două echipe independente au făcut calcule în loturile scoase la licitaţie în acest an şi în final, au obţinut acelaţi rezultat — diminuarea de două ori a masei lemnoase efective în parchetele scoase spre licitaţie. Într-un caz concret, responsabilii din Întreprinderea Hânceşti Silva au „numărat” doar 83 de metri cubi de masă lemnoasă într-un lot scos spre vânzare, pe când grupului nostru de control a contabilizat în acel sector cel puţin 163 de metri cubi, a mai precizat ministrul. 
 

După investigaţiile de la faţa locului, s-a dispus ca, până la pornirea şi finalizarea unei cauze penale, responsabilii direcţi să fie suspendaţi din funcţie. 
Astfel, Şeful Inspectoratului Ecologic de Stat urmează să suspende din funcţie șeful Inspecţiei ecologice Hânceşti, dl Albert Darie și șeful Direcției Inspectare floră şi faună a IES, dl Daniel Zugravu, iar directorul Agenţiei „Moldsilva” va suspenda șeful ÎS „Hâncești Silva”, dl Ion Haralampov, inginerul silvic șef al întreprinderii, dl Anatol Iampoglo, șeful ocolului silvic „Mereșeni”, dl. Anatolie Untu și ceilalți angajați din teritoriu implicaţi — ingineri, maiștri, pădurar etc.
 

Verificări similare vor avea loc în toate cele 24 de întreprinderi, care, cu siguranță, vor scoate la iveală sute de milioane de lei, care ar fi trebuit să ajungă la extinderea fondului forestier, însă s-au oprit în buzunarele unei caste intangibile până azi, a conclutionat Ministrul Mediului.