...

Ce prevede Strategia privind reforma administrației publice 2016-2020

Elena Mudrâi

 Strategia este fundamentată pe faptul că în anul 2020 administrația publică din Republica Moldova va fi eficientă şi responsabilă la toate nivelurile, va servi intereselor cetățenilor utilizând eficace resursele financiare şi va aplica proceduri transparente şi conforme standardelor europene, devenind astfel un catalizator important al dezvoltării continue şi durabile a ţării.

Printre componentele care vor fi supuse reformei sunt responsabilizarea administrației publice; elaborarea şi coordonarea politicilor publice; modernizarea serviciilor publice; managementul finanțelor publice și altele.

 Strategia mai prevede elaborarea conceptului şi a foii de parcurs privind reforma administrativ-teritorială în Republica Moldova, inclusiv eliminarea structurilor raionale. Deocamdată nu se cunoaște cum anume va avea loc această reformă, însă autoritățile își propun să creeze unități administrativ-teritoriale, ale căror autorități să fie capabile să presteze servicii de calitate înaltă locuitorilor săi. 

 Amintim că o reformă administrativ-teritorială a fost realizată la sfârșitul anilor 90, când Republica Moldova a fost divizată în județe, dar aceasta a fost anulată în anul 2003, de către partidul comuniștilor care erau la guvernare în acea perioadă.