Curtea Constituționala

Curtea Constituțională: Imunitatea deputatului poate fi limitată, însă prin prevederi clare

Corina Bezer

Curtea Constituțională a declarat că, de principiu, imunitatea parlamentară poate fi limitată.

În același timp,  Curtea a menționat că modificarea propusă creează confuzii privind incidenţa imunităţii deputatului în cazul existenței unei hotărâri irevocabile de condamnare, de natură să genereze incertitudini şi dificultăţi deinterpretare şi aplicare. 

Mai mult, în această parte, propunerea legislativă contravine jurisprudenţei anterioare a Curţii. Astfel, în Hotărârea nr. 2 din 20 ianuarie 2015, Curtea a statuat că imunitatea nu are incidenţă asupra deputatului condamnat, situaţie în care mandatul încetează de drept.

Din aceste motive, Curtea a constatat că propunerea legislativă de modificare a Constituției încalcă limitele revizuirii prevăzute de articolul 142 din Constituţie, întrucât generează confuzii privind corelaţia între imunitatea deputatului și existența unei hotărâri irevocabile de condamnare.

Pentru motivele arătate, Curtea a statuat că, în redacţia propusă, proiectul de revizuire a Constituţiei nu poate fi prezentat Parlamentului pentru adoptare.

Avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.