Curtea

Curtea Constituțională: Parlamentul nu poate fi autodizolvat

Corina Bezer

Manole a reiterat că, Constituția prevede 2 cazuri de dizolvare: imposibilitatea de a forma Guvernul din 2 încercări și inactivitatea Parlamentului timp de 3 luni, texte care sunt clar explicate în Legea Supremă.

Potrivit Curții, Constituția Republicii Moldova conține soluții privind dizolvarea Parlamentului înainte de expirarea termenului de patru ani. Astfel, dizolvarea Parlamentului este posibilă numai în condițiile articolului 85 din Constituție – imposibilitatea formării Guvernului și blocarea procedurilor de adoptare a legilor timp de trei luni.

Judecătorii au stabilit că necesitatea interpretării trebuie să fie confirmată prin caracter incert și neuniform al dispozițiilor legale.

Curtea a mai notat că în țările unde există procedura de autodizolvare a Parlamentului, aceasta este reglementată expres în textul Constituției.

Amintim că deputații PAS, Mihai Popșoi, Dan Perciun și Virgiliu Pâslariuc, au sesizat la 31 decembrie Curtea Constituțională pentru interpretarea Constituției în vederea elucidării posibilității dizolvării Parlamentului prin adoptarea de către forul legislativ a unei hotărâri în acest sens cu o majoritate calificată de două treimi de voturi ale deputaților.

Deputații a cerut curții să se expună modul cum poate Parlamentul să adopte decizie privind autodizolvarea sa și provocarea astfel a alegerilor anticipate.