Parlamentul Republicii Moldova

Parlamentul îşi digitalizează arhiva

Corina Bezer

Potrivit conceptului, vor fi digitalizate dosarele proiectelor de legi, stenogramele ședințelor plenare ale Parlamentului, procesele-verbale ale ședințelor comisiilor permanente, studiile de legislație comparată, materialele cu caracter analitic, rapoartele, documente interne ale subdiviziunilor Parlamentului etc. Acestea urmează a fi stocate pe o platformă de depozitare instituțională electronică, care va fi accesibilă online.

Pe parcursul lunii decembrie a anului trecut un expert internațional și funcționarii Secretariatului Parlamentului au avut o serie de discuții de analiză și evaluare a situației. De asemenea, au avut loc vizite la Arhiva Națională a Moldovei, precum și la trei din cele șapte instituții de învățământ superior din țară, care dețin arhive digitale.

Arhiva Parlamentului Republicii Moldova conține peste două mii de dosare, un dosar conținând aproximativ 300 de file. Totodată, biblioteca Parlamentului are un fond de carte de circa cinci mii de exemplare și 120 de denumiri și ediții periodice.

Procesul de digitizare a arhivei și bibliotecii Parlamentului are loc în cadrul proiectului „Conceptul arhivei digitale a Parlamentului Republicii Moldova”, implementat cu suportul PNUD Moldova.