Banca Națională a Moldovei

Procuratura Anticorupție a trimis în judecată fosta conducere a Băncii Naționale

Corina Bezer

Acestea ar fi permis, prin exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, spălarea unor sume imense de bani în valoare de circa 22 miliarde de dolari, printr-o bancă din Republica Moldova.

În instanţa de judecată au fost trimise persoane ce au deţinut funcţia de:

– Viceguvernator al Băncii Naţionala a Moldovei;

– director al Departamentului Reglementare şi Supraveghere Bancară din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei;

– şef al Direcţiei control bancar şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului a Departamentului Reglementare şi supraveghere bancară din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei;

– şef-adjunct de Direcţie control bancar şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului a Departamentul Reglementare şi supraveghere bancară din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei.

Potrivit actului de învinuire întocmit de Procuratura Anticorupţie, în perioada anilor 2011-2014, fiind în subdiviziunea BNM şi fiind responsabili să ia măsuri pentru a preveni spălarea banilor, inculpaţii au admis sau nu au întreprins acţiuni privind instituţia bancara supusă controlului cu periodicitatea de un an, fapt ce a generat efectuarea unor tranzacţii suspecte de peste 22 de miliarde de dolari.

În concret, inculpaţii, care deţineau diferite funcţii în cadrul organului de supraveghere, au admis comiterea, contrar prevederilor art.5 alin. (2) lit. lit. a), b) şi d), art.8 alin.(1) din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 "Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului" şi prevederilor pct.pct.18, 19 şi 29 din Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr.172 din 04.08.2011 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului", a următoarelor încălcări de către banca comercială supusă controlului:

–           nu a identificat şi nu a verificat identitatea beneficiarului efectiv al clientului implicat în tranzacţii de proporţii deosebit de mari;

–           nu a acumulat unele documente justificative pentru a cunoaşte activitatea persoanelor juridice nerezidente, spre exemplu, rapoarte de activitate sau financiare;

–           nu a raportat unele operaţiuni suspecte către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;

– nu a aplicat măsuri de precauţie, deoarece operaţiunile efectuate nu corespundeau cu genul de activitate a clientului;

– nu a atribuit unele operaţiuni la operaţiuni de grad extra-sporit, ţinând cont de suma de bani a tranzacţiilor în valoare de sute de milioane de dolari şi lipsa clara a identităţii clienţilor.

În rezultatul îndeplinirii neglijente şi lipsite de diligenţă a obligaţiunilor de serviciu de către inculpaţi nu au fost înaintate propuneri şi nu au fost aplicate sancţiuni ce se impuneau: sub formă de amendă, de schimbare a administratorului sau retragere a licenţei băncii comerciale, ceea ce a generat amplificarea încălcărilor admise pentru anul următor. De asemenea, în consecinţă a fost grav afectată imaginea Republicii Moldova, fiind influenţată buna activitate a instituţiilor financiar-bancare şi a sistemului bancar în întregime.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculpaţii riscă până la 6 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a ocupa funcţii publice până la 10 ani.