...

2017 – „Anul Nicolae Testemiţanu”

Elena Mudrâi

Nicolae Testemițanu a fost un medic remarcabil, savant şi academician, iar contribuţia sa la modernizarea sistemul de medicină este înalt apreciată, atât în ţară, cât şi peste hotare. El este considerat autorul conceptului de organizare a asistenţei medicale la nivel rural şi a strategiei de pregătire a cadrelor înalt calificate în acest domeniu.

Totodată, în perioada anilor 1963-1968, Nicolae Testemițanu a deținut funcția de ministru al Sănătății, remarcându-se prin acţiunile sale de consolidare a bazei tehnico-materiale a instituțiilor medicale şi punerea în practică a celor mai moderne forme și metode de activitate.