Grindina

A fost lansat conceptul de modernizare și extindere a Sistemului național antigrindină

Corina Bezer

Astfel, este necesară organizarea activității a 80 de puncte rachetare automatizate și amenajarea punctului de comandă în incinta clădirii administrative a Serviciului Special. Un alt moment important constituie îmbunătățirea sursei de informații radiolocaționale, prin achiziția a 2 radare meteorologice, care se preconizează a fi instalate în Cimișlia și Ceadâr-Lunga.

Pentru realizarea proiectului urmează a fi format un grup de lucru precum și elaborarea unui studiu de fezabilitate în care vor fi identificate costurile estimative ale investiției, soluția tehnică și sursa de finanțare.   

Eficacitatea lucrărilor antigrindină este demonstrată anual prin scăderea constantă a gradului de afectare a suprafețelor protejate, în comparație cu suprafețele neprotejate.  De menționat că, printre cauzele afectării de grindină a terenurilor protejate sunt numărul insuficient de rachete, restricție de lansare în direcția localității; restricţii de lansare în direcţia frontierei; restricţii de aviaţie.

Notă: Lucrările antigrindină au fost iniţiate în anul 1964, în raionul Ungheni, prin crearea primei unităţi-pilot în orăşelul Cornești. La începutul anilor ’90 lucrările de protecţie se îndeplineau pe o suprafaţă de 2,5 mln hectare, activau 226 puncte rachetare în cadrul a 14 unităţi paramilitare. Eficacitatea lucrărilor a constituit circa 85-90% la sută.

După o perioadă de stagnare, în anul 2002 au fost reluate lucrărilor de protecţie antigrindină pe o suprafaţă protejată – 480 mii ha cu  39 de puncte rachetare, indicatori care au fost în continuă creștere.
Actualmente, din cele peste două milioane de terenuri agricole din ţară, doar jumătate sunt protejate de fenomenele meteo extreme. Lucrările de protecție  se efectuează pe o suprafață de 1486 mii. ha. (teritoriul protejat) prin intermediul a 12 unități speciale cu 115 puncte rachetare. În zona de protecție sunt incluse 25 de raioane cu diferită suprafață de protecție.