Acord de colaborare pentru asigurarea bunăstării fiecărui copil semnat de patru ministere

Acord de colaborare pentru asigurarea bunăstării fiecărui copil semnat de patru ministere

Corina Bezer

În discursul său, ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, a menționat: ”Pentru Republica Moldova, Modelul Național de Practici este o inovație necesară care vine să creeze un sistem bine pus la punct, bazat pe colaborare intersectorială, responsabil de copil şi familie. Experienţa internațională arată că acolo unde asigurarea bunăstării copiilor este stabilită ca o prioritate națională, iar cadrul de bunăstare a copilului este aplicat în cooperare de toate serviciile universale şi specializate, prestate atât de sectorul guvernamental, cât şi de societatea civilă, intervenția promptă a specialiștilor previne eficient apariția sau agravarea situațiilor de risc, veghind întru bunăstarea fiecărui copil”.

La rândul său, Corina Fusu, ministrul Educației a subliniat că: ”Grădinița, apoi școala, reprezintă primele medii care pun bazele dezvoltării copilului și este important să se intervină în etapele de dezvoltare timpurie, cu suportul necesar și adecvat. Educatorul sau profesorul, alături de familie, sunt cei care cunosc cel mai bine starea emoțională a copilului şi, respectiv, sunt cei mai potriviţi să intervină la momentul oportun. O resursă adițională în asigurarea bunăstării copiilor noştri nu poate fi niciodată în plus, şi consolidarea eforturilor noastre, cei care suntem responsabili de protecția copilului: şcoală, grădiniţă, asistenţă socială, ordine publică, constituie o prioritate care trebuie sa ne-o asumăm”.

Prezentă la eveniment, Ruxanda Glavan, ministrul Sănătății a vorbit despre importanța prevenirii timpurii: ”Noi trebuie să reorientăm acțiunile noastre ce ţin de bunăstarea copilului şi familiei de la „tratare//recuperare/reabilitare” la „prevenire”, aplicând o abordare pro-activă şi responsabilă. Prevenirea, atunci când avem ca obiectiv comun asigurarea bunăstării copilului, se poate realiza prin colaborare intersectorială, prin utilizarea unui limbaj şi instrumente comune, partajarea informației relevante, prin valorificarea oricărei resurse disponibile la orice nivel”.

În luarea sa de cuvânt, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, a specificat că: ”Acolo unde asigurarea condițiilor de bunăstare a copilului, este determinată ca prioritate națională, iar serviciile universale reprezentate de ministerele semnatare ale acordului conlucrează şi comunică între ele, intervenția promptă a specialiştilor este capabilă să prevină eficient apariţia sau agravarea situaţiilor de risc”.

Acord de colaborare pentru asigurarea bunăstării fiecărui copil semnat de patru ministere

Acordul semnat de cele 4 ministere prevede pilotarea „Instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenire și intervenție primară în asigurarea bunăstării fiecărui copil”, care urmează să reglementeze aplicarea Modelului Naţional de Practici de către sectoarele semnatare. Pilotarea va avea loc în raioanele Călărași, Fălești, Ungheni, cu extinderea ulterioară a MNP la nivel național.

Modelul Naţional de Practici integrează o abordare personalizată în lucrul cu copilul şi familia, în cadrul serviciilor universale (educaţie şi sănătate), indiferent de origine, necesități, riscuri și circumstanțe. Acesta este un cadru valabil pentru toți copiii, care nu pornește de la vulnerabilitate sau risc înalt şi se aplică de toate serviciile/specialiștii/practicienii/angajații/voluntarii, care lucrează cu copiii. Abordarea este valabilă şi pentru specialiştii care lucrează cu adulții, care sunt părinți sau îngrijitori, precum și cu întreaga comunitate de adulți.

Modelul de practici propus pentru a fi implementat în Republica Moldova a fost elaborat în baza principiilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului şi încurajează toți profesioniștii care sunt în contact cu copilul să se asigure că, acesta este plasat în centrul luării deciziilor, este implicat în procesul de luare a deciziilor și este asigurat că viziunea lui este solicitată și ascultată.

Evenimentul a fost organizat de MMPSF cu suportul AO „Parteneriate pentru fiecare copil” în cadrul proiectului ”Familie puternică pentru fiecare copil”, susținut financiar de USAID.

Acord de colaborare pentru asigurarea bunăstării fiecărui copil semnat de patru ministere