Acțiuni care vor fi desfășurate în cadrul Proiectului „Varnița-Capitala Tineretului 2017”

Corina Bezer

Realizarea acțiunilor incluse în Planul de acțiuni al proiectului ,,Varnița-Capitala Tineretului 2017” se va efectua din contul și în limita alocațiilor bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 2017, conform legislației în vigoare, iar valoarea totală depășind 1 mln jumătate lei.

În cadrul proiectului urmează a fi desfășurate acțiuni care vor avea drep obiective  sporirea participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor; participarea activă a tinerilor în promovarea şi dezvoltarea politicilor de tineret; informarea tinerilor despre posibilităţile de dezvoltare culturale, educaţionale şi antreprenoriale; crearea parteneriatelor regionale în domeniul politicilor de tineret;  dezvoltarea infrastructurii pentru activități de tineret; crearea oportunităților de petrecere a timpului liber pentru tineri.  

Printre activitățile ce vor fi desfășurate, se numără:

– Eveniment de lansare a Capitalei Tineretului- 2 aprilie;

– Crearea Clubului ,,Tînărul Antreprenor Varnița” pentru localitățile raionului Anenii Noi, inclusiv regiunea transnistreană;

– Programul de Granturi Mici, Runda IV;

– Programul de Granturi Mici, Runda IV;

– Campionatul Internațional la Box, Ediția II;

– Dotarea Centrului de Tineret Varnița cu mobilier și echipament;

– Ziua internațională a tineretului/Open AIR;

– Forumul Economic Raional pentru tineri;

– Festivalul ,,Cel mai activ Voluntar 2017”; 

– Conferința Națională pentru specialiștii de tineret.

Menționăm că, Capitala Tineretului 2017, reprezintă o iniţiativă preluată din experienţa Forumului European de Tineret şi presupune selectarea unei localităţi din Republica Moldova, în cadrul căreia, pe parcursul unui an, sunt concentrate activităţile de tineret ale Autorităților Publice Centrale, Autorităţii Publice Locale, ONG-uri regionale şi naţionale, organizaţii internaţionale etc.