dd

Alegătorii pot solicita urne de vot mobile în ziua alegerilor

Corina Bezer

Persoanele care nu pot să depună singure cererea privind votarea la locul aflării, au dreptul să o facă prin intermediul unui membru al familiei sale sau să solicite pentru aceasta ajutorul asistentului social din cadrul primăriei. Cererile privind votarea la locul aflării din partea persoanelor cu dizabilităţi de vedere pot fi făcute inclusiv în formă verbală.

În ziua alegrilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare desemnează, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Votarea la locul aflării poate fi solicitată doar în raza secţiei de votare unde îşi are înregistrarea la domiciliu/reşedinţă alegătorul.