Ambasada României şi Ministerul Educaţiei a premiat învingătorii Concursului republican pentru elevi ”Limba noastră-i o comoară”

Ambasada României şi Ministerul Educaţiei au premiat învingătorii Concursului republican pentru elevi ”Limba noastră-i o comoară”

Corina Bezer

Marele trofeu a fost luat de grupul de elevi de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din or. Telenești, iar locurile I la cele două categorii ale concursului au fost obținute de tineri de la Liceul Teoretic din s. Țipala, r-nul  Ialoveni și de grupul de elevi ai Gimnaziului ”Emil Loteanu” din s. Clocușna, Ocnița.

În deschiderea festivității de premiere, ministrul educației Corina Fusu a accentuat actualitatea temei abordate: ”Trebuie să recunoaștem necesitatea de a îmbunătăți atitudinea față de limba și literatura română în școală și în societate. Căci, precum se știe, limba şi literatura are un rol deosebit în formarea personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii şi la integrarea activă în societate. De fapt, numai conștientizând importanța situării noastre la nivelul demnității limbii române vom reuși să câștigăm respectul, atât al nostru față de noi înșine, cât și al reprezentanților națiunilor conlocuitoare în Republica Moldova față de vorbitorii nativi ai limbii române.”

Prezent la eveniment, ES Daniel Ioniță, ambasador al României în Republica Moldova, și-a exprimat speranța ca acest concurs să fie organizat și în anii următori: ”Operăm în cadrul aceleiași comunități spirituale, comunități de limbă, de istorie, de tradiții. Îi felicit pe învingători – tineri merituoși, care vor reuși să aibă grijă cum se cuvine de destinele țării. Procesul de integrare europeană nu poate fi dus la bun sfârșit fără a avea o resursă umană valoroasă. Dascălii sunt modelatori de caractere, iar resursa umană începe să strălucească cu cât este mai șlefuită prin educație.”

Cuvinte de salut, mesaje de felicitare și de mulțumire au adresat și Arcadie Suceveanu, președinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Ana Bantoș, membru al juriului, reprezentant al Casei Limbii române ”Nichita Stănescu”, alți oaspeți și membri ai comisiei de evaluare, profesorii și elevii.

La concursul ”Limba noastră-i o comoară” au participat peste 1000 de elevi ai claselor a V-a – a XII-a de la instituții de învățământ preuniversitar cu predare în limba română, precum și cu predare în limbile minorităților naționale. Etapele regionale ale concursului au avut loc pe parcursul lunilor ianuarie-februarie 2017, la gimnazii și licee din toate raioanele țării, inclusiv la instituții de învățământ din stânga râului Nistru. Elevii au elaborat filmulețe originale care, în maximum 15 minute, ilustrează diverse activităţi curriculare și extracurriculare, prezentări de proiecte individuale și de grup ce includ practici de cultivare a comunicării corecte în şcoală și în comunitate, situaţii de implicare în scopul promovării culturii comunicării.

Pentru marele premiu, la etapa republicană au concurat 50 de filmulețe, care au fost apreciate de către un grup de experți în domeniul filologiei și literaturii. Evaluarea s-a desfăşurat pe 2 niveluri de vârstă şi de pregătire: clasele V–VIII și clasele a IX–XII. Criteriile de apreciere au vizat titlul materialului, prezentarea aspectelor relevante din activitatea elevului şi a profesorului în vederea cultivării comunicării corecte, valoarea estetică, educativă, instructivă a produsului, originalitatea viziunii, stilul comunicărilor.

Elevii învingători și profesorii acestora au primit dicționare, seturi de carte, diplome și premii bănești.

Concursul republican ”Limba noastră-i o comoară” este inițiat de Ministerul Educației și face parte din acțiunile întreprinse în vederea realizării Programului Naţional pentru îmbunătăţirea calităţii învăţării limbii romane în instituţiile de învăţământ general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale pentru anii 2016-2020. Totodată, în 2017 se împlinesc 100 de ani de la publicarea poemului ”Limba noastră” de Alexei Mateevici, devenit în 1995 imnul Republicii Moldova.