Limba română

Ambasadorii Limbii Române! Trei studenţi din România vor preda lecţii de limba română elevilor din Republica Moldova

Corina Bezer

Primii ”Ambasadori ai Limbii Române” vor fi Andreea Abordiencei – studentă la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Echard Bernard și Ioana-Elena Urda – studenți la Facultatea de Litere din cadrul Universității ”Babeș – Bolyai” din Cluj. Voluntarii vor preda lecții și vor desfășura diverse activități instructiv-educative în mai multe instituții de învățământ din Vulcănești, Fălești și Ocnița.

Școlile selectate sunt cu predare atât în limba română, cât și în rusă. Spre exemplu, în raionul Ocnița, profesorul voluntar va activa la gimnaziul din Vălcineţ, care este cu predare în limba rusă, în localitate limba de comunicare fiind ucraineana. Totodată, tinerii profesori vor fi implicați în activități metodice, activități extrașcolare, vor vizita mai multe instituții de învățământ din cadrul unităților administrativ-teritoriale. Fiecare student voluntar are un profesor mentor care îi va coordona activitatea.

”Eficacitatea procesului educațional este în strânsă legătură cu modul în care funcționează limba română în societate, dar și în școală. Buna cunoaștere a limbii române de către vorbitorii ei nativi, precum și de către reprezentanții tuturor etniilor de la noi din țară și promovarea unei frumoase și corecte limbi române în școală și în comunitate are importanță inclusiv pentru dialogul interetnic. În acest context, Ministerul Educației acordă o atenție sporită calităţii procesului de învăţare a limbii române în special în instituţiile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale. Tinerii voluntari din România vor interacționa cu mai mulți elevi din Republica Moldova, oferindu-le un motiv în plus, dar și oportunitatea de a asculta și a vorbi corect limba română”, a declarat în acets sens ministra Educației, Corina Fusu.

De oportunitățile Programului-pilot ”Ambasadorii Limbii Române” se preconizează să beneficieze peste 360 de elevi.