Dubăsari

Aproximativ 18 milioane de lei, alocate pentru populaţia din raioanele din est ale Republicii Moldova

Corina Bezer

Astfel, s-a decis alocarea, din fondul de rezervă al Guvernului, Consiliului raional Dubăsari a sumei de 7,98 milioane de lei pentru acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Râbniţa-Tiraspol pentru anul 2016. La rândul său, Consiliul raional Dubăsari va repartiza mijloacele alocate, câte 1229 lei per hectar, proprietarilor respectivi, în baza unui regulament, elaborat şi aprobat de Consiliu, în mod transparent şi echitabil, în coordonare cu Cancelaria de Stat şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Totodată, a fost aprobat Programul activităţilor de dezvoltare tehnico-materială a instituţiilor educaţionale şi medicale, reparaţie a infrastructurii localităţilor din zona de securitate. Programul conţine 44 de măsuri, inclusiv reparaţia clădirilor cu destinație socială şi a apeductelor, dar şi iluminarea stradală în peste 20 de localităţi. Acestea au fost selectate în urma concursului de  proiecte, la care au fost examinate peste 100 de propuneri, venite de la autorităţile publice locale şi centrale. Criteriile de eligibilitate a proiectelor s-au axat pe implementarea proiectelor în  Zona de securitate şi pe activităţi specifice, care să contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului şi la realizarea obiectivului de reintegrare a ţării.

Valoarea totală a proiectelor planificate pentru a fi puse în aplicare până la finele anului curent este de 10 milioane de lei, mijloacele financiare fiind prevăzute în legea bugetului.