Grigore Vieru

Astăzi, Grigore Vieru ar fi împlinit 81 de ani

Corina Bezer

Poetul Grigore Vieru a fost unul dintre liderii mișcării de Eliberare Națională din Basarabia și a scris poezii despre limba română, despre neamul românesc, despre mama și despre dorul de Patria-Mamă.

 În anul 1957, pe când era student, debutează editorial cu placheta de versuri pentru copii „Alarma”, după care tot el scrie celebra carte pentru preşcolari „Albinuţa”.

La sfîrşitul anilor ’80, Grigore Vieru se găseşte în prima linie a Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia, textele sale (inclusiv cîntecele pe versurile sale) având un mare rol în deşteptarea conştiinţei naţionale a basarabenilor. Vieru este unul dintre fondatorii Frontului Popular şi se află printre organizatorii şi conducătorii Marii Adunări Naţionale din 27 august 1989. Participă activ la dezbaterile sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M.) în care se votează limba română ca limbă oficială şi trecerea la grafia latină.

Grigore Vieru

În 1990, Grigore Vieru este ales Membru de Onoare al Academiei Române, în 1991 devine membru al Comisiei de Stat pentru Problemele Limbii, iar în 1992, Academia Română îl propune pentru premiul Nobel pentru Pace.

La 16 ianuarie 2009, poetul a suferit un grav accident de circulaţie, în apropiere de Chişinău. La 48 de ore după accident, inima lui Grigore Vieru a încetat să bată, pe fondul unor politraumatisme multiple şi al unei poliinsuficienţe a sistemelor şi organelor.