Mașină cu numere transnistrene

Atenție, șoferi! De la 1 aprilie este înterzisă circulaţia autovehiculelor cu numere transnistrene

Corina Bezer

Totodată, Vama menţionează că, pentru automobilele neînmatriculate în Republica Moldova care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prin declarare prin acţiune până la momentul intrării în vigoare a noii legi (1 ianuarie 2017), termenul de declarare prin acţiune de 180 de zile începe la data intrării în vigoare a legii respective.

Potrivit Serviciului Vamal, dreptul de aflare pe teritoriul ţării noastre pe un termen mai mare de 180 de zile îl vor avea doar autovehiculele introduse de către persoanele fizice domiciliate în străinătate şi care deţin permis de conducere în ţara în care îşi au domiciliul, cu condiţia achitării vinietei de 180 de euro pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul ţării noastre.

„De asemenea, începând cu 1 aprilie 2017 este înterzisă circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender în cazul conducătorilor care deţin permis de conducere al Republicii Moldova şi domiciliază pe teritoriul ţării, precum şi circulaţia autovehiculelor cu plăcuţe de înmatriculare dintr-o unitate teritorială nerecunoscută de Republica Moldova", se arată într-un comunicat al instituţiei.

În cazul neconformării cerinţelor legale stipulate, conducătorii acestor autovehicule riscă înlăturarea de la conducerea acestora, iar unitatea de transport să fie indisponibilizată pe teritoriul staţiei de parcare specială sau celei mai apropiate subdiviziuni de poliţie.
Prin derogare, circulaţia respectivelor autovehicule se permite doar în cazul în care acestea sunt în proprietatea agenţilor economici din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender şi dacă conducătorii de autovehicule sunt angajaţi ai acestora.

Serviciul Vamal mai precizează că potrivit prevederilor aceleiaşi legi, în perioada 1 ianuarie 2017 – 1 aprilie 2017, persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova până pe 1 noiembrie 2016 mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, ce au fost declarate prin acţiune, precum şi persoanele care au deţinut până la 1 noiembrie 2016 în posesie sau în folosinţă automobile clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din regiunea transnistreană au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016, cu prezentarea certificatului care atestă achitarea vinietei şi înregistrarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare.