BACALAUREAT

BAC 2016: Proba de examen la limba de instruire – 2 candidați eliminați

Corina Bezer

Anatol Topală, director al Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, a menționat că, potrivit informațiilor preliminare primite de la centrele de bacalaureat, proba de astăzi a decurs regulamentar. Președinții celor 102 centre de bacalaureat nu au semnalat încălcări majore, fapt ce demonstrează sporirea gradului de responsabilitate atât din partea candidaților, cât și din partea persoanelor implicate în procesul de organizare a probei de examen.

Sursa citată a mai informat că, în pofida avertismentelor, unii elevi au sfidat regulile. Deoarece s-a depistat că aveau asupra lor dispozitive interzise, 2 candidați au fost eliminați de la bacalaureat. Ei nu au dreptul de a participa la probele următoare ale examenului şi nici la sesiunea suplimentară. Vor putea relua susţinerea integrală a examenului de bacalaureat în sesiunea de bază în următorul an, fără posibilitatea recunoaşterii notelor la probele susţinute anterior eliminării.

Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, candidaţii nu au dreptul să deţină tabele, manuale, dicţionare, ceruză, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte dispozitive electronice sau alte surse de informare, indiferent dacă acestea sunt sau nu folosite. De asemenea, candidaţii nu au dreptul să faciliteze rezolvarea testului de examen de către alţi candidaţi sau/şi să fraudeze examenul de bacalaureat sub orice formă.

Următoarea probă la examenul de bacalaureat va avea loc vineri, 10 iunie, la limba străină. În această zi vor susține proba de examen 18 172 de candidați, dintre care 10 630 – la limba engleză, 7 128 de candidați – la franceză, 238 – la germană, 52 – la italiană, 84 – la limba spaniolă și 40 – la limba turcă.

Reamintim că, prin decizia Comisiei Naționale de Examene, 461 de candidați, deținători ai certificatelor obținute în urma promovării examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, au fost  notați cu ”10” (zece), din oficiu. La această probă  au primit nota ”10” (zece), din oficiu și candidații care dețin diplome de gradul I, II sau III la olimpiadele republicane la limbi străine, organizate de Ministerul Educației, în acest an.