BAC 2018

Bacalaureatul va fi în continuare supravegheat video

Corina Bezer

Autoritățile argumentează că supravegherea video a examenelor constituie o măsură menită să combată frauda. Potrivit lor, scopul final este buna organizare a examenelor, în condiţii egale pentru toţi elevii. În consecință, Ministerul Educației consideră că promovarea proiectului de lege este inoportună.

Menționăm că socialiștii au cerut interzicerea utilizării camerelor video, invocînd încălcarea dreptului la viața privată și protecția datelor cu caracter personal. Potrivit lor, în Republica Moldova a devenit o practică obișnuită să fie supuse monitorizării diferite categorii de elevi, profesori într-un mod vădit ilegal și nejustificat.

Avizul negativ al Guvernului urmează a fi aprobat la ședința de mâine.