Lei moldoveneşti

Banca Naţională reduce rata de bază a creditelor

Corina Bezer

   Potrivit Comitetului, se diminuează ratele de dobândă la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 12.5 pînă la 12.0 la sută anual,iar la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 6.5 pînă la 6.0 la sută anual.

  Decizia respectivă vizează menținerea ratei inflației în proximitatea țintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale. Calibrarea graduală a conduitei politicii monetare urmărește asigurarea condițiilor monetare reale adecvate susținerii creditării și economisirii, precum și pentru impulsionarea cererii interne, alături de adaptarea în continuare a mediului economic intern la volatilitățile și incertitudinile din mediul extern.

  O evaluare mai detaliată a situației macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflației și a eventualelor riscuri și provocări la care este supusă politica monetară în perioadele următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflației nr. 4, 2016. Atfel, BNM va continua să gestioneze adecvat surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare anunțate.

  Totodată, Banca Națională va propune în continuare lichidități băncilor, prin operațiuni repo pe termen de 14 zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a Băncii Naționale plus o marjă de 0.25 puncte procentuale. 

   Menționăm că BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.