Legea 2% calculator

Ce trebuie să facă persoana fizică pentru a direcționa 2% din impozitul pe venit către un ONG

Corina Bezer

Pentru a desemna 2% din suma impozitului său pe venitul calculat și achitat la buget pentru anul 2016, persoana fizică urmează să parcurgă următorii pași:

  1. Să aleagă un singur benibiciar din Lista beneficiarilor desemnării procentuale care este publică pe pagina web a Ministerului Justiției.
  2. Să noteze Numărul de identificare de stat (IDNO) al beneficiarului ales.
  3. Să completeze Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formular CET 15).
  4. În secţiunea „Desemnarea procentuală” să introducă Codul fiscal (IDNO) al beneficiarului ales (vezi pasul 2).
  5. Să prezinte organului fiscal (fie pe suport de hîrtie fie în format electronic) Declaraţia (Formular CET 15) nu mai tîrziu de 30 aprilie 2017.
  6. Menționăm că prin amendamentele efectuate la Codul fiscal prin Legea nr.281 din 16.12.2016 a fost extins termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice de la 25 martie la 30 aprilie.
  7. Să achite obligațiile privind impozitul pe venit în termen (30 aprilie), în cazul în care există obligația spre plată.

Nerespectarea cerințelor din pașii descriși mai sus vor duce la anularea desemnării efectuate. 

infografic 2%

infografic 2%