Mama şi copilul

Cererea pentru indemnizațiile adresate familiilor cu copii va putea fi depusă on-line

Corina Bezer

Solicitanții vor putea depune cererea în regim on-line, prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și pagina-web oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale (www.cnas.md).

Modificările promovate vor reduce termenului de prestare a serviciului respectiv și vor facilita accesibilitatea acestuia pentru beneficiari. Astfel, costurile suportate de solicitant se vor diminua, iar informația accesată va fi oferită mai rapid și eficient.

Totodată, la depunerea cererii în format electronic, dispare necesitatea privind colectarea actelor necesare pentru stabilirea indemnizațiilor, toate datele fiind preluate din Registrele de Stat, în scopul optimizării timpului de deservire.

Modalitatea de examinare a cererii electronice presupune prelucrarea informației în  mod automat, asigurând astfel creșterea nivelului de transparență și debirocratizarea  sistemului.