Politist in actiune

Codul contravențional urmează a avea noi modificări în favoarea șoferilor

Corina Bezer

Potrivit bizlaw.md, în acest caz se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral, cu excepţia cazului în care a fost contestată decizia de aplicare a sancţiunii contravenţionale şi contravenientul nu şi-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă asupra cauzei contravenţionale, până la cercetarea judecătorească.

În nota informativă se mai spune că prin această oportunitate se doreşte garantarea dreptului la un proces echitabil prin asigurarea beneficierii de dreptul de a achita jumătate din amendă, chiar dacă procesul-verbal a fost contestat în instanţa de judecată şi contravenientul nu şi-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă asupra cauzei contravenţionale, până la cercetarea judecătorească. În cazul în care făptuitorul nu a respectat condiţiile sau cererea i-a fost respinsă, cuantumul amenzii urmează a fi achitată integral.

De asemenea, sunt propuse modificări şi în partea ce vizează aplicarea punctelor de penalizare. În redacţia actuală, Codul contravenţional prevede că punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei, pentru care au fost aplicate, sau de la data privării, prin hotărâre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule. După intrarea în vigoare a proiectului, pe perioada contestării şi examinării cauzei contravenţionale în instanţa de judecată, curgerea acestui termen se va suspenda, cu reluarea acestuia după pronunţarea unei hotărâri definitive.

Cristina Dogot, stagiar