pp

Consultări politice moldo-române la nivel de adjuncţi ai miniştrilor afacerilor externe

Corina Bezer

În cadrul consultărilor a fost abordat un spectru larg de chestiuni actuale de pe agenda relaţiilor bilaterale, o atenţie aparte fiind acordată realizării înţelegerilor convenite în cadrul recentelor vizite la Bucureşti, la nivel înalt. S-a discutat, în particular, despre modalităţile de intensificare a dialogului politic, sporirii volumului schimburilor comercial-economice, implementării proiectelor comune în domeniile energetic şi al infrastructurii, consolidării legăturilor cultural-umanitare dintre cele două state. 

Cei doi oficiali au menţionat dinamica pozitivă înregistrată în ultimul timp în dezvoltarea raporturilor bilaterale în baza parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, confirmând, totodată, disponibilitatea reciprocă de a realiza în deplină măsură obiectivele stabilite în planul respectiv de acţiuni, precum şi în cadrul întâlnirilor la nivel înalt şi a şedinţelor comune a celor două executive.  

Viceministrul Darii a relatat despre eforturile întreprinse de către guvernul de la Chişinău în vederea implementării agendei europene de reforme conform Acordului de asociere cu Uniunea Europeană şi a Foii de parcurs privind direcţiile prioritare de înfăptuire a transformărilor. 

La rândul său, secretarul de stat Ioniţă a reiterat hotărârea fermă a României de a încuraja şi sprijini politica de reforme în Republica Moldova şi de modernizare a societăţii în vederea atingerii obiectivelor stabilite.    

Cei doi demnitari au abordat, de asemenea, unele aspecte legate de procesul de reglementare a conflictului transnistrean şi de evoluţia climatului de securitate din regiunea noastră. În acest context, diplomatul român a confirmat voinţa politică a României de a sprijini eforturile vizând identificarea unei soluţii politice pentru problema transnistreană în cadrul formatului de negocieri „5+2”, cu respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

De asemenea, Lilian Darii a avut întrevederi cu ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni Dan Stoenescu și cu consilierul președintelui României pentru afaceri europene Leonard Orban cu care a discutat despre perspectivele dezvoltării relaţiilor dintre cele două state.

„„

 

Îți place ce citești? Contribuie la dezvoltarea platformei cu o donație:

Donație unică
Cotizație lunară

Republica Moldova

Beneficiar: AO „UNIREA - Onoare, Demnitate și Patrie”

MDL: MD75VI022240300000083MDL

USD: MD16VI022240300000068USD

EUR: MD25VI022240300000063EUR

RON: MD60VI022240300000011RON

SWIFT: VICBMD2X416

România

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO05INGB0000999908458154 SWIFT: INGBROBU

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO41RNCB0685154653320001 SWIFT: RNCBROBU