Drapelul RM

Decizie istorică a Curţii Constituţionale// Armata rusă este staţionată ilegal în RM, iar ţara noastră poate adera la NATO

Corina Bezer

Constituția Republicii Moldova nu interzice participarea la sisteme colective de securitate care, asemenea sistemului de securitate al Națiunilor Unite, ar impune sancțiuni colective împotriva agresorilor și infractorilor de drept internațional. Astfel, aderarea Republicii Moldova la NATO este constituţională, chiar dacă ţara noastră şi-a declarat neutralitatea permanentă. Decizia aparține Înaltei Curți în urma unei sesizări depuse de către fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal.

În acelaşi timp, Curtea Constituţională a declarat că Federația Rusă nu și-a retras trupele sale de ocupație din estul țării, ci, dimpotrivă, și-a consolidat prezența militară în partea transnistreană a Republicii Moldova.

Menţionăm că hotărârea Curţii este definitivă și nu poate fi supusă nici unei căi de atac. Totodată, aceasta intra în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.