nu cir

Deputații interesați au fost consultaţi în vederea creării biroului național GOPAC Moldova

Corina Bezer

Vizita fondatorului GOPAC a fost organizată cu suportul Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în cadrul proiectului “Îmbunătățirea democrației în Moldova prin suport parlamentar şi electoral”, implementat cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.

Evenimentul se înscrie în acțiunile inițiate de Parlament pentru prevenirea și combaterea corupției în baza celor mai bune practici internaționale. Biroul național GOPAC urmează să joace un rol important în implementarea activităților înscrise în Planul de acțiuni anticorupție al Parlamentului Republicii Moldova. Mai mult decât atât, biroul GOPAC intenționează să implice publicul larg și să furnizeze resursele necesare pentru parlamentarii interesați în punerea în aplicare și promovarea măsurilor anticorupție în Parlament .

„„

În timpul vizitei, John G. Williams a avut o întrevedere cu Președintele Parlamentului, şi a avut consultări individuale cu deputații din diferite fracțiuni și grupuri, interesați de subiect, precum și a participat la discuțiile pluripartite în grup privind modalitățile de instituire a biroului național GOPAC Moldova.

COPAC a fost fondată în octombrie 2002 în cadrul unei conferințe globale în Ottawa, Canada și a fost înregistrată ca organizație non-profit în Canada în toamna anului 2003. GOPAC este singura rețea internațională de deputați axată exclusiv pe combaterea corupției. Membrii acesteea reprezintă mai mult de 50 de țări din toate regiunile lumii. Ei sunt actuali sau foști deputați. Colaborarea lor este non-partizană.

Modelul programatic al GOPAC folosește Grupuri de Lucru Globale (GTF) pentru a promova agendele identificate de membrii rețelei prin intermediul grupurilor reprezentative de deputați care pledează pentru o cauză. Consiliul de administrare GOPAC și Secretariatul global susțin GTF-urile prin furnizarea de manuale, organizarea seminarelor și activități de consolidare a capacităților pentru deputații din toata lumea. Prin intermediul GTF-urilor, GOPAC poate sprijini introducerea modificărilor legislative în parlamentele naționale în vederea prevenirii corupției, promovării bunei guvernări și a unei guvernări responsabile.

Pentru informații suplimentare contactați:

Sergiu Galiţchi, Manager de proiect, tel.: (373 22) 268