Cruce

Din 18 noiembrie, fără obiectele funerare pe marginea drumurilor

Corina Bezer

Timp de trei luni, autoritățile publice locale au informat oamenii despre intrarea în vigoarea a acestui regulament, iar rudele persoanelor decedate urmau să scoată singure crucile sau monumentele amplasate pe marginea drumurilor. În caz contrar, drumarii vor scoate funerarele și le vor duce în locuri speciale, ca mai apoi să fie oferite de preoți la înhumarea persoanelor social-vulnerabile, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID), informează zdg.md.

Datele statistice arată că aceste obiecte reprezintă pericol și pentru șoferi. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor informează că în urma accidentelor rutiere, multe persoane decedează sau ajung la spital cu răni, în urma impactului cu monumentele funerare.

Regu­la­mentul a intrat în vigoa­re în luna august a anu­lui curent și a fost apro­bat în comun cu Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Minis­te­rul Cul­tu­rii, dar și Mitro­po­lia Basa­ra­biei. La înce­pu­tul anu­lui, Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor a orga­ni­zat un grup de lucru for­mat din spe­cia­liș­ti din dome­ni­ul trans­por­tu­ri­lor, dar și mem­brii ai ONG-urilor și soci­e­tă­ții civi­le, unde au ana­li­zat aceas­tă pro­ble­mă. Ulte­ri­or, docu­men­tul ela­bo­rat a fost supus dez­ba­te­ri­lor publi­ce.