Finanţare

DPRRP a lansat platforma online pentru sesiunea de finanţare a proiectelor destinate sprijinirii comunităților românești de peste granițe, ediția 2016

Corina Bezer

În deschiderea prezentării, ministrul delegat Dan Stoenescu a expus avantajele implementării platformei online:

Prin aceste proiecte, bine cunoscute deja publicului larg, statul român vine în sprijinul demersurilor pe care românii de pretutindeni le întreprind în susținerea identității lor. Această platformă online este un instrument nou care ne permite, înainte de toate, să anulăm, prin intermediul internetului, distanțele. Românii din întreaga lume pot depune proiecte pentru a primi finanțare.

Finanţare Greanturi

PROGRAME DE FINANŢARE DPRRP

  •  Cultură – „Constantin Brâncuşi” – Organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane, manifestaţii culturale, expoziţii, spectacole ş.a., în scopul promovării limbii, culturii şi civilizaţiei române; înfiinţarea şi susţinerea activităţii curente a bibliotecilor de carte românească; organizarea de concursuri şi premierea unor creaţii ale artiştilor români de peste hotare; promovarea creaţiilor premiate; organizarea de concerte în ţară şi în străinătate, cu participarea unor solişti români sau de origine română; etc
  • Mass–media – „Mihai Eminescu” – Promovarea şi sprijinirea mass–media de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare; organizarea de cursuri de perfecţionare, în domeniul managementului organizaţional şi a managementului de program pentru jurnaliştii/studenții din instituţiile de media ale comunităţilor româneşti de peste hotare; încurajarea apariţiei şi sprijinirea funcţionării presei identitare în mediu virtual, precum şi apariţia website-urilor, care au ca obiect păstrarea identităţii culturale, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni etc.
  • Educaţie – „Nicolae Iorga” – Organizarea de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie română în centre universitare şi şcoli din ţări cu comunităţi româneşti semnificative; sprijinirea înfiinţării de instituţii de învăţământ, şcoli sau clase – pilot cu predare în limba română, în state cu comunităţi româneşti numeroase; construcţia, repararea şi dotarea unor şcoli şi grădiniţe pentru copiii români din alte ţări; organizarea, dotarea şi funcţionarea unor şcoli de week-end, parohiale etc.; organizarea de concursuri tematice de limbă, cultură şi civilizaţie românească; etc.
  • Spiritualitate şi tradiţie – „Andrei Şaguna” – Construirea, reparaţia, conservarea şi dotarea bisericilor româneşti din localităţi în care există comunităţi semnificative de români practicanţi; completarea patrimoniului bisericilor româneşti prin donaţii de cărţi, obiecte şi veşminte de cult; finanţarea unor acţiuni caritabile iniţiate de biserici şi asociaţii ale românilor din afara graniţelor etc.
  • Societatea civilă – „Dimitrie Gusti” – Organizarea şi participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi alte asemenea, în ţară şi în străinătate; organizarea şi participarea la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de perfecţionare profesională; susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi a respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale etc.

Data limită de prezentare a proiectului este de 29 februarie 2016.

Mai multe detalii, pe www.dprp.gov.ro