dd

Experţi NATO acordă asistenţă pentru elaborarea Strategiei Militare a Republicii Moldova

Corina Bezer

La Chişinău, experţii desfăşoară întrevederi şi şedinţe de lucru cu reprezentanţii subdiviziunilor Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major, responsabili de scrierea documentului. Discuţiile au ca subiect principal modul de elaborare şi structura viitoarei SM RM, dar şi analiza mediului de securitate al ţării noastre din punct de vedere militar şi impactul acestuia asupra stabilirii obiectivelor şi direcţiilor de acţiune a Forţelor Armate.

Strategia Militară, elaborată de Ministerul Apărării şi Marele Stat Major, este documentul care face referinţă la dezvoltarea Forţelor Armate şi reprezintă, în general, angajamentele pe care şi le asumă, pentru o perioadă medie de timp, Guvernul la acest compartiment. 

În ierarhia documentelor strategice de securitate şi apărare naţională, această strategie face o analiză a mediului de securitate, riscurilor cu caracter militar, obiectivelor militare, capabilităţilor necesare şi priorităţilor realizării acestora, conceptelor de întrebuinţare a Forţelor Armate, sarcinilor categoriilor de forţă, structurii forţelor, pregătirii şi înzestrării acestora, dar şi resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor documentului.  

gg

Strategia Militară este realizată în conformitate cu prevederile Iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de Apărare a Republicii Moldova (Defence Capacity Building Initiative — DCBI), la care Republica Moldova a aderat în septembrie 2014, în cadrul Summit-ului NATO din Ţara Galilor. Iniţiativa respectivă prevede acordarea de către NATO a asistenţei pentru analizarea capacităţilor curente de apărare a Republicii Moldova şi identificarea domeniilor care urmează să fie dezvoltate.