Felicitarea preşedintelui Congresului Profesorilor

Felicitarea preşedintelui Congresului Profesorilor, Boris Volosatîi, cu ocazia sărbătorii de Dragobete

Corina Bezer

Stimați cetățeni și cadre didactice,

În tandem cu reverberaţiile încărcate de culoare şi sens ale sărbătorii românești a iubirii – Dragobetele, permiteți-mi să Va aduc sincere felicitări cu redeșteptarea dorului nestăvilit şi edificator de înnoire şi de înalturi, credinţa tămăduitoare în biruinţa luminii asupra întunericului, a gândului bun asupra indiferenţei, a ordinii fireşti a lucrurilor asupra haosului distrugător de speranţe, exprimîndu-vă cordial expresia înaltei consideraţiuni.

Dragostea pentru frumos și viață a unui neam integru este garanţia neclintită a faptului că mâine va fi mai bine decât azi şi că drumul, deseori sinuos şi cu multe hopuri, ce se aşterne în faţa noastră, ne va duce negreşit spre limanul jinduit: coeziune, prosperitate și victorie de neam, dacă vom şti să ne însoţim bunele intenţii cu energia faptelor împlinite, pe care ne-o dăruieşte cu generozitate ziua de mâine.

Prin încrederea, sobrietatea şi sagacitatea pe care o manifestaţi fie ca iubirea și lumina acestei zile să păstreze şi în continuare vie flacăra demnităţii, probităţii morale şi înaltului profesionalism care Vă individualizează , ghidîndu-vă proteic spre noi culmi şi realizări măreţe!

Sănătate, Putere şi Vivacitate în timp.

Cu deosebit respect şi gratitudine,

Boris Volosatîi

Președintele

Congresului Profesorilor