Agricultură

Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă va continua finanțarea proiectelor în agricultură în Republica Moldova

Corina Bezer

 „Agricultura este o ramură importantă, care trebuie să asigure securitatea alimentară a statului. Apreciem contribuția Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, în special în dezvoltarea noilor tehnologii în agricultură și în susținerea tinerilor antreprenori”, a spus Pavel Filip.  

În cadrul întrevederii s-a discutat despre un nou proiect comun, care urmează să fie implementat în două etape în perioada 2017- 2020, numit Proiectul de Reziliență Rurală (PRR). La prima etapă, valoarea asistenței va fi de 24 milioane de dolari și va fi direcționată spre îmbunătățirea capacității de adaptare a micilor întreprinderi agricole la schimbările climatice, cu accent pe dezvoltarea afacerilor prin modernizarea lor şi extinderea accesului la finanțare și la piețe de desfacere.

Reprezentanții IFAD au menţionat că Republica Moldova este un partener care foloseşte eficient asistenţa acordată de Fond, dar şi contribuie cu resurse proprii la realizarea proiectelor comune. Totodată, oficialii au abordat un șir de probleme de funcţionalitate cu care se confruntă în implementarea proiectelor în Republica Moldova, iar Premierul a dat asigurări că Guvernul va întreprinde acțiunile necesare pentru a găsi soluţii la problemele enunţate.

Începând cu anul 2000, când a fost deschisă reprerezentanța IFAD în statul nostru, Republica Moldova a beneficiat de finanțare în valoare de peste 100 de milioane de dolari pentru diverse proiecte în agricultură.