Premierea tinerelor talente ”Moldova creativă-25”

(FOTO) Ministerul Culturii a premiat tinerele talente ale Republicii Moldova

Corina Bezer

Premiile și diplomele de onoare au fost înmânate de ministrul Culturii Monica Babuc, elevilor școlilor de artă din țară, laureați ai mai multor concursuri naționale și internaționale, dar și profesorilor. Fondul total al premiilor a constituit 180 mii lei, fiind acordate peste 60 de premii. Menționăm că, Ministerul Culturii are în subordinea sa 3 licee, 4 colegii și o instituție de învățământ superior cu profil artistic. În țară sunt cca 110 școli de artă, muzică și arte plastice, care prestează o educație academică și constituie adevărate centre culturale pentru cca 16 mii de elevi.

„Atâta timp cât vom fi conștienți că poporul nostru are un izvor nesecat de dorințe, manifestate prin profesorii acestor talente, nimeni nu poate tăgădui existența noastră pe acest pământ.Toate activitățile ministerului Culturii se axeză în jurul a patru obiective stipulate. Salvgardarea, promovarea și valorificarea patrimoniului Cultural, dezvoltarea creativității și a industriilor creative, modernizarea managementului cultural și dezoltarea instituțiilor participative în ceea ce privește cultura națională”, a declarat Monica Babuc în cadrul evenimentului.

În scopul punerii în valoare a copiilor  ce studiază în aceste scoli, la 21 decembrie 2016, Ministerul Culturii a organizat Festivalului național al tinerelor talente ”Moldova creativă-25”, în incinta Centrului de excelență în educația artistică ”Ștefan Neaga”, acțiune inclusă în Programul Național  de acțiuni consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Menționăm că în contextul Zilei Naționale a Culturii, Ministerul Culturii în comun cu instituţiile din subordine, dar și direcțiile raionale de cultură, organizează multiple evenimente culturale care includ expoziții și ateliere de creație, spectacole literar-muzicale și dramatice, precum și depuneri de flori și omagii aduse marelui poet național Mihai Eminescu.

Premierea tinerelor talente ”Moldova creativă-25”Premierea tinerelor talente ”Moldova creativă-25”Premierea tinerelor talente ”Moldova creativă-25”