op

Grupul tehnic al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a întrunit într-o ședință privind asigurarea dreptului copilului la înregistrarea nașterii

Corina Bezer

Discuțiile în cadrul ședinței s-au axat pe dificultăţile întâlnite de instituțiile responsabile în asigurarea dreptului copilului la înregistrarea nașterii. În acest context, participanții la ședință au analizat situația procesului de documentare tardivă a copiilor și a asigurării interoperabilității datelor furnizate de diferite autorități responsabile de înregistrarea copiilor.

Astfel, s-a constatat că înregistrarea tardivă a nașterii copiilor este cauzată de mai mulți factori, cum ar fi: lipsa actelor de identitate a părinților, neglijența părinților privind documentarea copiilor sau lipsa unui părinte sau a ambilor părinți.

„„

Totodată, reprezentanții grupului tehnic au abordat problema cu privire la perfectarea actelor de naștere a copiilor născuți peste hotare, care din lipsă de documente la întoarcerea în țară sau a actelor de indentitate nevalabile a părinților îngreunează procesul de înregistrare a nașterii copilului în țara noastră. Membrii grupului au menționat că este un proces anevoios și de lungă durată, deoarece sunt implicate atît autoritățile din țară cît și misiunile diplomatice din țara unde s-a născut copilul.

În acest sens, s-a instituit un grup de lucru interinstituțional pentru soluționarea problemelor existente în vederea asigurării dreptului copilului la înregistrarea nașterii. Acesta va înainta propuneri pentru modificarea cadrului normativ existent și va elabora un mecanism eficient de comunicare și procedura de colaborare a structurilor abilitate, în vederea optimizării formulei de monitorizare și asistență a părinților în procesul înregistrării nașterii copiilor.

Menționăm că Grupul de Lucru interinstituțional este format din reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Justiției, Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Biroului Național de Statistică și alți actori vizați.