mm

Guvernul va organiza mai multe acţiuni cu prilejul celor 25 de ani de independenţă a Republicii Moldova

Corina Bezer

Vicepreşedintele Comitetului, ministrul Culturii, Monica Babuc a prezentat programul prealabil de acțiuni, elaborat în baza propunerilor prezentate de ministere, instituţii publice și Asociația ”Parlamentul-90”. Programul include, pe lângă unele acțiuni canonice şi o serie de activități culturale peste hotare, activități care denotă parcursul european al Republicii Moldova, prin prisma salvgardării patrimoniului cultural, valori și destine care au creat istoria și prezentul țării.

În acest context, Pavel Filip a menționat că aniversarea de 25 ani de la proclamarea independenței este deopotrivă și responsabilitatea Guvernului de a consemna trecutul și prezentul țării, de a pune în valoare oamenii și realizărilor lor, dar și o oportunitatea de consolidare și promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare.

În urma discuțiilor constructive care au avut loc, Premierul a cerut definitivarea proiectului și înaintarea acestuia Guvernului spre aprobare în termen cât mai scurt cu putinţă. De asemenea, a propus includerea în program a activităţilor pentru cetăţenii din diaspora moldovenească, care vor fi coordonate de Biroul Relaţiilor cu Diaspora, și dezvoltarea unui plan de comuincare.

Comitetul Naţional pentru elaborarea programului de acţiuni „Moldova 25” a fost instituit prin Hotărârea de Guvern din 14 martie 2016.

Îți place ce citești? Contribuie la dezvoltarea platformei cu o donație:

Donație unică
Cotizație lunară

Republica Moldova

Beneficiar: AO „UNIREA - Onoare, Demnitate și Patrie”

MDL: MD75VI022240300000083MDL

USD: MD16VI022240300000068USD

EUR: MD25VI022240300000063EUR

RON: MD60VI022240300000011RON

SWIFT: VICBMD2X416

România

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO05INGB0000999908458154 SWIFT: INGBROBU

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO41RNCB0685154653320001 SWIFT: RNCBROBU