Incendiu sobă

IMPORTANT! Cum să ne protejăm de incendiile provocate de sobe

Corina Bezer

Sistemele de încălzit defecte, improvizate, nesupravegheate, coşuri de fum defecte, necurăţate, sau amplasate în apropierea materialelor combustibile, reprezintă aproape 20% din principalele cauze care duc la producerea de incendii. De la începutul acestui an, aproximativ 20 de incendii au avut loc, marea majoritate din cauza sistemelor de încălzit defecte. 

Pentru creşterea gradului de protecţie a gospodăriilor şi pentru a preveni unele situaţii neplăcute cu consecinţe grave, cetăţenii trebuie să conştientizeze că ei sunt primi responsabili în a-şi proteja locuinţele şi bunurile. În acest sens facem câteva recomandări cu privire la măsurile de prevenire care trebuie respectate în utilizarea acestor instalaţii:

  • Verificarea mijloacelor şi instalaţiilor de încălzire, a instalaţiilor de alimentare cu gaze naturale şi a coşurilor de evacuare a fumului şi gazelor de către personal autorizat;
  • Este interzisă utilizarea reşourilor, radiatoarelor, sobelor metalice sau de teracotă dacă sunt defecte, improvizate sau amplasate în locuri care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
  • Urmăriţi ca sobele să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde obiectele combustibile din jur;
  • Coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi întreţinute şi curăţate periodic;
  • Nu racordaţi la acelaşi canal de fum un număr mai mare de focare decât cel admis, ori de la sobe cu combustibili diferiţi (gazoşi, lichizi, solizi);
  • Nu aprindeţi focul cu benzină sau alte lichide inflamabile şi nu ardeţi lemne lungi care nu permit închiderea uşii;
  • Nu lăsaţi focul în sobe fără supraveghere sau în grija copiilor;
  • Dotarea cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare).

 „Înainte de folosire, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit şi, dacă este cazul, reparate sau curăţate corespunzător înainte de a fi utilizate; amplasaţi în faţa uşiţelor sobelor o tăviţă metalică pentru a vă feri de căderea accidentală, direct pe podea, a jarului; nu lăsaţi sobele în funcţiune fără supraveghere; nu utilizaţi instalaţiile şi aparatele electrice cu defecţiuni sau improvizaţii; nu suprasolicitaţi instalaţiile electrice, prin amplasarea mai multor consumatori pe aceeaşi reţea; lucrările de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile electrice se execută numai de personal autorizat; nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi pe timpul funcţionării sistemelor de încălzire (sobe ori aparatele de încălzire electrice)”, recomandă specialiștii de la Situații Excepționale.