De Ultimă Oră

ULTIMA ORĂ! Profesorii din Văsieni avertizează că vor demisiona in corpore dacă autoritățile nu vor redeschide clasa a X-a din liceu

Situație fără precedent în educație. Întregul colectiv de profesori de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din satul Văsieni, raionul Ialoveni averti…

Actualizat acum 5 ore

Procuratura

În loc de nouă procuraturi specializate, în republică vor activa doar două

Corina Bezer

Respectiva prevedere se conţine în noua Lege cu privire la Procuratură, aprobată de Parlament pe 25 februarie curent, dar şi în proiectul Legii cu privire la procuraturile specializate, elaborat în vederea racordării cadrului normativ departamental la prevederile noii legi.

De asemenea, noua lege statuează continuitatea funcţionării altei procuraturi specializate, şi anume a Procuraturii Anticorupţie, care, după intrarea în vigoare a legii, îşi va continua eforturile în exercitarea urmăririi penale în cauzele de corupţie şi a celor conexe actelor de corupţie, va conduce urmărirea penală în cauzele instrumentate de Centrul Naţional Anticorupţie şi va reprezenta învinuirea în instanţele de judecată pe dosarele de corupţie.

Cele două procuraturi specializate vor fi conduse de cîte un procuror-şef, asimilat adjunctului Procurorului General şi îşi vor exercita atribuţiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

O altă noutate, pe care noua Lege cu privire la Procuratură o va aduce în activitatea procuraturilor specializate, va fi detaşarea în cadrul acestora a ofiţerilor altor organe de drept,  care se vor subordona funcţional procurorului-şef al procuraturii specializate. Ofiţerii de urmărire penală, ofiţerii de investigaţii şi specialiştii vor fi detaşaţi de la alte instituţii pentru o perioadă de pînă la 5 ani, aceştia urmînd a fi selectaţi în mod individual de către procurorul-şef al procuraturii specializate. Detaşarea va avea loc prin ordinul Procurorului General, cu acordul conducătorului instituţiei în care activează persoana detaşată, iar salarizarea acesora se va efectua din bugetul Procuraturii. 

Până în prezent, sistemul organelor Procuraturii Republicii Moldova includea nouă procuraturi specializate: Procuratura Anticorupţie (Serviciul Nord, Serviciul Sud), Procuraturile de nivelul Curţilor de apel (Chişinău, Cahul, Bender şi Bălţi), procuraturile militare (Chişinău, Bălţi şi Cahul), precum şi Procuratura de transport. 

Pe 1 august curent, după intrarea în vigoare a noii Legi cu privire la Procuratură, toate procuraturile specializate, cu excepţia Procuraturii Anticorupţie – care va fi reorganizată, vor fi lichidate.

Îți place ce citești? Contribuie la dezvoltarea platformei cu o donație:

Donație unică
Cotizație lunară

Republica Moldova

Beneficiar: AO „UNIREA - Onoare, Demnitate și Patrie”

MDL: MD75VI022240300000083MDL

USD: MD16VI022240300000068USD

EUR: MD25VI022240300000063EUR

RON: MD60VI022240300000011RON

SWIFT: VICBMD2X416

România

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO05INGB0000999908458154 SWIFT: INGBROBU

Beneficiar: Vlad Bilețchi IBAN: RO41RNCB0685154653320001 SWIFT: RNCBROBU