...

În Republica Moldova este marcată „Ziua Dunării”

Elena Mudrâi

Ziua Dunării a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2014, la propunerea reprezentanţilor ţărilor riverane, sub egida Comisiei internaţionale pentru protecţia fluviului Dunărea, susţinută financiar de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Ziua Dunării reprezintă aniversarea semnării pe 29 iunie 1994, la Sofia, a Convenţiei cu privire la protejarea acestui bazin hidrografic.

Ministrul Mediului, Valeriu Munteanu, a opinat că Republica Moldova este la început de cale, statutul de ţară riverană Dunării fiind obţinut recent.

„Deocamdată, ţara noastră participă mai mult declarativ şi mai puţin eficient în proiecte de valorificare a Dunării. Va trebui să creştem capacitatea R. Moldova de cooperare în convenţii ce ţin de dezvoltarea potenţialului dunărean, iar pentru asta va fi nevoie de creat instituţii care vor putea aplica fonduri europene pentru a beneficia de toate avantajele programelor spaţiului dunărean”, a menţionat oficialul.  

Valeriu Munteanu a specificat în acest context mai multe proiecte iniţiate de subdiviziunile ministerului menite să creeze parteneriate, în stare să absoarbă fonduri eligibile pentru a schimba atitudinea populaţiei din zonele riverane faţă de tezaurul dunărean.

 „Pot numi proiectul de creare a primei Rezervaţii a biosferei în lunca Prutului Inferior. Aceasta se va extinde pe o suprafaţă de aproape 15 mii de hectare, cu scopul de a asigura protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural. Crearea Rezervaţiei se înscrie în programul transfrontalier trilateral România – Ucraina – Republica Moldova. Consolidarea reţelei de arii naturale pentru protejarea biodiversităţii şi dezvoltării durabile în regiunea Deltei Dunării şi Prutului Inferior – „Pan Nature.”, a punctat ministrul Mediului.

Managerul proiectului, Anatolie Rîşina, a informat că crearea primei Rezervaţii a biosferei în lunca Prutului Inferior este susţinută de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat.

“Implementarea proiectului urmăreşte reducerea pierderilor de biodiversitate şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei din zona respectivă. Totodată, ne-am propus să introducem o abordare integrată a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării şi cea a Prutului de Jos, consolidînd implicarea comunitară în regiune”, a declarat Anatolie Rîşina.

Specialistul de la “Moldsilva” a subliniat că documentaţia proiectului este gata şi urmează ca ministerul să iniţieze procedura de instituire prin lege, iar între timp părţile implicate lucrează deja asupra agendei proiectului.

“Ne va ajuta mult o bază de date comună privind flora şi fauna din zona dunăreană, asupra căreia lucrează în prezent Institutul de Cercetare şi Dezvoltare “Delta Dunării” din România”, a completat Anatolie Rîşina.

Dunărea este al doilea ca lungime dintre fluviile Europei (după Volga), fiind singurul rîu ce curge de la vest la est. Izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră din Germania şi se varsă în Marea Neagră prin cele trei braţe: Chilia, Sulina şi Sf. Gheorghe. În drumul său tranzitează teritoriul Germaniei, Austriei, Slovaciei, Ungariei, Croaţiei, Serbiei, României, Bulgariei, Republicii Moldova şi Ucrainei şi patru capitale europene (Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad).