Daniela Morari Päivi Pohjanheimo

Întrevederea viceministrului Daniela Morari cu Ambasadorul Finlandei Päivi Pohjanheimo

Daria Capațîna

În cadrul întrevederii a fost discutată agenda reformelor prioritare a ţării noastre şi corelarea acesteia cu dialogul şi cooperarea cu partenerii externi.

Viceministrul Morari a reiterat importanţa acordată implementării adecvate a Acordului de Asociere RM-UE pentru întreg procesul de reformare a ţării. Au fost prezentate succint priorităţile pentru semestru II 2016 şi acţiunile déjà întreprinse pentru lansarea negocierilor pe marginea noii Agende de Asociere RM-UE (2017-2020), precum şi elaborarea noului Plan Naţional de implementare a Acordului de Asociere pentru 2017-2019.

De asemenea, interlocutorii au exprimat interesul comun pentru aprofundarea dialogului politic bilateral atît la nivel înalt, cît şi la nivel de experţi, precum şi intensificarea cooperării pe linia grupurilor parlamentare de prietenie. În acelaşi context, viceministrul Morari a subliniat importanţa sprijinului şi asistenţei finlandeze în procesul de pregătire a experţilor naţionali pentru participarea la operaţiunile de gestionare a crizelor ale UE, dar şi pe întreaga dimensiune a politicii de apărare şi securitate comune.    

Menţionăm, că pe perioada aflării la Chişinău, dna Ambasador a participat la conferinţa de încheiere a Proiectului Twinning «Consolidarea şi întărirea auditului public extern în Republica Moldova», finanţat de UE şi implementat în parteneriat cu Institutul Finlandez pentru Management Public HAUS.