„Forumul Rural din Moldova”

Vezi cum poți adera la rețeua „Forumul Rural din Moldova”

Daria Capațîna

Conferința „Forumul Rural din Moldova” a întrunit 70 de reprezentanți ai sectorului public și cel privat din regiunile Nord, Centru și Sud a Republicii Moldova,  parteneri din țară și străinătate care susțin inițiativa creării Grupurilor de Acțiune Locală în țara noastră.

”Prioritățile specifice ale evenimentului se bazează pe atragerea investițiilor și soluționarea problemelor existente la nivel local, precum și dezvoltarea economiei rurale și crearea noilor locuri de muncă. Printre rezultatele așteptate se enumeră crerea unei rețele de dezvoltare rurală consolidată și a Grupurilor de Acțiune Locală înregistrate și funcționale. Tindem spre a pune accent major pe dezvoltarea perteneriatului intercomunitar.” a spus Sergiu Mihailov , director al AO “Pro Cooperare Regională” în cadrul conferinței. 

Activitatea este parte componentă a Proiectelor  “Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală" finanțată de HEKS/EPER Moldova și “Suport pentru crearea unei platforme naționale de cooperare pentru implementarea politicilor de dezvoltare rurala” co-finanțată de Mnisterul Afacerilor Externe al Letoniei.

”Apreciez participarea la acest forum a  reprezentanților a patru țări: printre care Letonia, România,  Ungaria și Republicxa Moldova,  fapt care ne permite să învățăm unii de la alții. Sunt sigur că această conferință va pune temelia platformei de colaborare la nivel național pentru implimentarea proiectelor regionale și rurale, sectoare prioritare ale colaborării noastre cu Republica Moldova. Formul Rural din Letonia a fost activ în implimetarea proiectelor de asistență în special în Republica Moldova și a reușit să acumuleze experineță și expertiză pe care dorim să le împărtășim ” a menționat Atis LOTS, ambasador extraordinar și plenipotențiar în Republica Moldova, în cadrul conferinței.

”Am participat și la alte evenimențe  organizate de Asociația Obștească “Pro Cooperare Regională” și  vizite de studiu, reușind astfel să văd experiența dezvoltării programului ”LEADER” în alte țări din spațiul European. Evenimentul este binevenit pentru noi, cei din localătățile rurale, pentru că ne oferă oportunitatea de a contribui la dezvoltarea  localităților noastre prin identificarea a noi oportunități  de finanțare destinate dezvoltării rurale. Am apreciat prezența reprezentanțilori  Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, care sunt și ei în aceiași barcă cu noi și intenționează șă  armonizeze cadrul legal astfel  încît să putem  accesa acele fonduri LEADER care urmează să vină în Republica Moldova”, a spus  Maria Galiț, primarul comunei Sarata Veche, raionul Fălești.

Rețeaua neformală "Forumul Rural din Moldova” la  moment  întrunește  16 membri: reprezentanți ONG, APL, AE, grupuri de initiativă etc.  

Obiectivul principal al rețelei  este : Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin:  

  • Dezvoltarea economico-culturală a regiunii;
  • Promovarea politicilor de dezvoltare  rurală în cadrul campaniilor de Lobby și Advocacy;
  • Implementarea proiectelor comune și schimb de experiență;
  • Asigurarea comunicării eficiente între membrii rețelei.

La 7 octombrie 2017 membrii rețelei au fost întruniți într-o ședință de lucru în cadrul căreia au fost determinate direcțiile strategice de dezvoltare a rețelei Forumul Rural din Moldova, și a fost elaborat un plan de acțiuni pentru o periodă de trei ani.

A.O. Pro Cooperare Regională încurajează și alți parteneri din sectorului public și cel privat din mediul rural să adere la rețeaua neformală Forumul Rural din Moldova.

Aplica  aici