Coruptie

Judecător trimis în judecată sub acuzaţia de corupţie

Corina Bezer

Amintim că, respectivul magistrat a fost reţinut acum o lună, după ce Procurorul General interimar a primit acordul Consiliului Superior al Magistraturii la efectuarea percheziţiilor domiciliului, automobilului, biroului de serviciu, percheziţiei corporale şi reţinerii respectivului judecător.

Urmărirea penală pe acest caz a fost pornită de Procurorul General pe 15 februarie 2016, în baza plîngerii depuse de o petiţionară – cetăţeancă a Republicii Moldova, stabilită cu traiul în Italia, care reclama acţiunile coruptibile ale magistratului. 

Din actul de sesizare prezentat de Procurorul General interimar şi probele administrate rezultă că, la începutul lunii aprilie 2010, judecătorul a acordat petiţionarei o consultaţie în ordine privată referitoare la căile şi modul de revendicare în instanţă a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, care constituia obiectul unui litigiu dintre ea şi concubinul său. 

În cadrul acestei discuţii, judecătorul i-a comunicat, că o va ajuta să-şi recupereze casa şi va aranja modalitatea prin care dosarul civil să-i fie repartizat lui, urmînd ca detaliile să le discute ulterior. Tot atunci, acesta a pretins şi a primit de la femeie 200 euro precum că  pentru consultaţie.

Peste două zile, în cadrul următoarei întîlniri, magistratul i-a comunicat că pentru suma de 6200 euro va examina cazul şi va adopta o hotărîre în favoarea declarantei. În aprilie 2014, femeia a transferat din Italia pe numele magistratului suma integrală solicitată, pe care ultimul a ridicat-o şi primit-o de la o instituţie bancară.

Astfel, pe 17 noiembrie 2014, în rezultatul examinării litigiului nominalizat, judecătorul a emis hotărîrea judecătorească prin care a dispus recunoaşterea după femeie a dreptului de proprietate asupra a 75,26% din valoarea imobilului, însă nu s-a expus şi asupra sechestrului care era aplicat asupra imobilului din litigiu. În continuare, motivînd că banii transmişi anterior nu au fost suficienţi pentru soluţionarea pozitivă a cazului, acesta a pretins de la femeie încă 1000 euro.

În aceiaşi zi, Procuratura Anticorupţie a purces la efectuarea măsurilor speciale de investigaţie, fiind probată şi înregistrată convorbirea în care judecătorul confirma faptul primirii sumelor estorcate de la femeie în vederea îndeplinirii acţiunilor în exercitarea funcţiei sale.

Cauza penală în privinţa acestuia a fost trimisă pentru examinare în Judecătoria Drochia, iar pentru a asigura caracterul obiectiv, operativ şi imparţial în cadrul soluţionării respectivei cauze penale, Procurorul General interimar a înaintat Curţii Supreme de Justiţie un demers cu solicitarea de a strămuta examinarea dosarului către o altă instanţă de judecată de acelaşi nivel. 

În prezent, magistratul are interdicţia de a părăsi localitatea, iar dacă va fi recunoscut culpabil, el riscă pînă la 15 ani închisoare, amendă de pînă la 200 mii lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate de cel mult 15 ani.

De notat că pe durata ultimilor trei ani, procurorii anticorupţie au documentat acţiunile coruptibile ale unsprezece magistraţi din raioanele: Drochia, Orhei, Rîşcani, Vulcăneşti, Teleneşti, Căuşeni, Criuleni, Glodeni, sect. Buiucani şi Curtea de Apel. Procurorii au finalizat şi i-au deferit justiţiei pe 8 dintre aceştia, doi dintre ei fiind deja condamnaţi.