Zahăr

La Chișinău a sosit ultimul lot de zahăr acordat de către Guvernul de la București

Corina Bezer

La indicația vicepremierului Gheorghe Brega, Agenția Națională Rezerve Materiale a întocmit un grafic de distribuire a zahărului parvenit din ajutorul umanitar către autoritățile publice locale. Astfel, până la 5 aprilie 2016, au fost repartizate în raioane circa 703 tone.

Conform deciziei Comisiei interdepartamentale pentru ajutoare umanitare, lotul de zahăr a fost direcționat către categoriile de beneficiari identificați: persoane cu dizabilități severe, instituții rezidențiale de plasament pentru persoane în etate și cu dizabilități, instituții rezidențiale de plasament pentru copii în situații de risc și copii cu dizabilități, centre maternale, servicii de tip familial (APP/CCTF), copiii rămași fără ocrotire părintească plasați în tutelă/curatelă, servicii alternative pentru persoane cu dizabilități (case comunitare, locuințe protejate), instituții de învățămînt preșcolar, spitalele pentru copii din mun. Chișinău și secții de pediatrie din cadrul spitalelor raionale.

Guvernul României urmează să mai acorde asistență umanitară în formă de pachete alimentare, precum şi păcură destinată prevenirii situaţiilor de risc în domeniul energetic.

Astfel, cele 20.000 de colete alimentare (făină, paste făinoase, mălai, conserve de carne, de pateu și de legume) vor ajunge la Chișinău tentativ la 12 aprilie a.c. Distribuirea acestora se va face către copiii cu dizabilități și persoanelor cu dizabilități severe din copilărie.

Ajutorul umanitar în valoare totală de 16.690,86 mii lei românești este transmis Republicii Moldova cu titlu gratuit.